Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Varsel, lejeforhøjelse for beboelseslejemål med beboerrepræsentation (pga. forhøjede omkostninger)

Dokumentnummer : BKB3190

Ifølge boligreguleringslovens kan lejen for beboelseslejemål forhøjes for at dække ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkast.

I ejendomme med beboerrepræsentation skal krav om lejeforhøjelse fremsættes samtidig over for de berørte lejere. Kravet skal være skriftligt og indeholde

1) en angivelse af lejeforhøjelsens størrelse og dens beregning,
2) oplysning om, at det budget, der begrunder lejeforhøjelsen, er forelagt for beboerrepræsentanterne, og
3) deres eventuelle udtalelser om budgettet

Indeholder kravet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt.

Dokumentet indeholder regnskab og budget for ejendommen samt informationer vedrørende fordeling af udgifterne på de enkelte lejemål (fordelingsnøgle vedr. enten areal, vurderingsleje, fordelingsleje mv.). Det kan fungere som grundlag for en drøftelse med beboerrepræsentationen og indeholder som sidste side en varslingsskrivelse til de enkelte lejere vedrørende lejeforhøjelse.

Dokumentformat

Dokumentet er på 4 A4-sider i Excel 2000/2003-format. Det fungerer som blanket med definerede udfyldefelter.

Pris DKK 150,00