Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Udvidet gensidigt testamente for ugifte samlevende, kombinationssæreje (ny arvelov)

Dokumentnummer : BKF5026

Testamentet udnytter muligheden i den nye arvelov gældende fra 1. januar 2008 for særligt at begunstige sin ugifte samlever, som om vedkommende var ægtefælle. Herved stiger arvelodden til længstlevende, som også bl.a. har mulighed for at udtage visse genstande af boet, selvom de tilhørte den afdøde.

Ifølge testamentet gives længstlevende fuldstændigt særeje over den del af boet, der tilfalder vedkommende. Dette kan naturligvis slettes, hvis det ikke skønnes relevant. Ligeledes gives livsarvingerne kombinationssæreje for deres del af arven, hvilket betyder, at de stilles bedst muligt såvel ved separation og skilsmisse som ved dødsfald, uanset om de måtte leve længere end eller dø førend deres respektive ægtefæller. En særlig, valgfri bestemmelse giver livsarvingerne mulighed for – under visse specificerede omstændigheder – ved ægtepagt at ændre kombinationssærejet til fuldstændigt særeje, fælleseje mv.

Slutteligt indeholder testamentet en valgfri tilkendegivelse om hvem der skal have forældremyndigheden over evt. umyndige børn (børnetestamente) , og der oprettes via arven et legat til børnenes underhold.

Testamenter skal underskrives for notar i 2 eksemplarer. Testamenter skal altid indleveres i genpart med forside som Genpart af testamente til tinglysningskontoret. Denne forside er anvendt i nærværende formular.

Læs mere om testamenter her.

Dokumentformat

Dokumentet er på 4 A4-sider i Word 97/2000 format. Dokumentet fungerer som kombineret blanket og juridisk formular, hvor testamentets juridiske paragraffer kan redigeres frit. 

Pris DKK 305,00