Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Udvidet gensidigt testamente for ugifte samlevende, fuldstændigt særeje (ny arvelov)

Dokumentnummer : BKF5027

Testamentet udnytter muligheden i den nye arvelov gældende fra 1. januar 2008 for særligt at begunstige sin ugifte samlever, som om vedkommende var ægtefælle. Herved stiger arvelodden til længstlevende, som også bl.a. har mulighed for at udtage visse genstande af boet, selvom de tilhørte den afdøde.

Ifølge testamentet gives længstlevende fuldstændigt særeje over den del af boet, der tilfalder vedkommende. Dette kan naturligvis slettes, hvis det ikke skønnes relevant. Ligeledes gives livsarvingerne fuldstændigt særeje for deres del af arven, hvilket betyder, at arven i størst mulig udstrækning går til arvingerne og ikke deres respektive ægtefæller. En særlig, valgfri bestemmelse giver dog arvingerne mulighed for – under visse specificerede omstændigheder – ved ægtepagt at ændre det fuldstændige særeje til kombinationssæreje, fælleseje mv.

Slutteligt indeholder testamentet en valgfri tilkendegivelse om hvem der skal have forældremyndigheden over evt. umyndige børn (børnetestamente) , og der oprettes via arven et legat til børnenes underhold.

Testamenter skal underskrives for notar i 2 eksemplarer. Testamenter skal altid indleveres i genpart med forside som Genpart af testamente til tinglysningskontoret. Denne forside er anvendt i nærværende formular.

Læs mere om testamenter her.

Dokumentformat

Dokumentet er på 4 A4-sider i Word 2000/2003-format. Dokumentet fungerer som kombineret blanket og juridisk formular, hvor testamentets juridiske paragraffer kan redigeres frit.

Pris DKK 305,00