Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Transporterklæring

Dokumentnummer : BKV4150

En transporterklæring er et dokument som man udfylder, hvis man ønsker at overdrage inddrivelsesretten til en fordring til en anden person eller virksomhed.

Nærværende dokument er en sådan transporterklæring, hvor man giver sin repræsentant uigenkaldelig eller tidsbegrænset ret til transport for et nærmere beskrevet tilgodehavende hos en specificeret tredjepart.

Eksempelvis kan man overdrage til sin advokat eller sin fagforening at inddrive penge, som andre skylder én (f.eks. løn eller feriepenge).

Man kan også overdrage retten til at modtage ydelser, eksempelvis hvis man er medlem af Sygeforsikringen Danmark og f.eks. ønsker, at ens fodterapeut direkte fra sygeforsikringen skal kunne rekvirere den relevante ydelse.

Dokumentformat

Dokumentet er på 1 A4-side i Word 2000/2003-format. Det fungerer som blanket med udfyldefelter.

Pris DKK 100,00