Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Testamente for samlevende

Dokumentnummer : BKF5025

Kan anvendes for samlevende ugifte og omfatter emnerne længstlevendes arv, fordeling af arven efter længstlevende, evt. skilsmissesæreje for arvingerne, evt. fuldstændigt særeje for længstlevende, virkning af evt. ægtepagt for længstlevende, forhold omkring tilbagekaldelse af testamentet, testamentets eventuelle status ved ophævelse af samliv eller giftermål, indsættelse af bobestyrer mv.

Formularen er alene ment som et eksempel på et testamente, og man bør nøje overveje konsekvenserne af hver enkelt bestemmelse samt om der er behov for yderligere bestemmelser, herunder vedr. valg af skifteform, muligheder for særeje/ kombinationssæreje, bopælsrettig­heder, båndlæggelse, fordeling af arv mellem ligestillede arvinger, successionsmulighed, boafgift, genstandsfordeling, uigenkaldelighed/ tilbagekaldelsesmulighed, arveafkald, forsikringssummer, beskyttelse mod den anden ægtefælles kreditorer osv.

Testamenter skal underskrives for notar i 2 eksemplarer. Testamenter skal altid indleveres i genpart med forside som Genpart af testamente til tinglysningskontoret. Denne forside er anvendt i nærværende formular. 

Dokumentformat

Dokumentet er på 4 A4-sider i Word 2000/2003-format. Hoved og underskriftsfelter er låst med henblik på at opfylde lovens formkrav. Resten af dokumentet er en juridisk formular og kan frit redigeres. Læs mere om testamenter her.

Pris DKK 305,00