Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Testamente for enlig uden livsarvinger

Dokumentnummer : BKF5060

Formular for enlig uden livsarvinger, bl.a. børn. I testamentet træffes der bestemmelse vedrørede bl.a. begravelse, legatarer, fordeling af arven, bobestyrer mv.

Testamenter underskrives for notar i 2 eksemplarer. Testamenter skal altid indleveres i genpart med forside som Genpart af testamente til notaren. Denne forside er anvendt i nærværende formular.

Læs mere om testamente for enlig her.

Formularen er alene ment som et eksempel på et testamente, og man bør nøje overveje konsekvenserne af hver enkelt bestemmelse samt overveje, om der er behov for yderligere bestemmelser, herunder vedr. valg af skifteform, muligheder for særeje / kombinationssæreje, bopælsrettigheder, båndlæggelse, fordeling af arv mellem ligestillede arvinger, successionsmulighed, boafgift, genstandsfordeling, uigenkaldelighed / tilbagekaldelsesmulighed, arveafkald, forsikringssummer osv.

Dokumentformat

Dokumentet er på 3 A4-sider i Word 2000/2003-format. Hoved og underskriftsfelter er låst med henblik på at opfylde lovens formkrav. Resten af dokumentet er en juridisk formular og kan frit redigeres. Læs mere om testamenter her.

Pris DKK 305,00