Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Testamente for ægtepar med skilsmissesæreje, fællesbørn og særbarn

Dokumentnummer : BKF5050

Formularen er for et ægtepar med skilsmissesæreje, fællesbørn og særbarn af tidligere ægteskab. Forudsætningen for at anvende denne formular er, at der forinden er indgået en gyldig (tinglyst) ægtepagt, efter hvilken hver ægtefælle ved bodeling efter separation eller skilsmisse beholder sin ejendom, men at der ved dødsboskifte er ejendomsfællesskab (skilsmissesæreje).

Læs mere om testamente for ægtepar med skilsmissesæreje her

Testamenter skal underskrives for notar i 2 eksemplarer. Testamenter skal altid indleveres i genpart med forside som Genpart af testamente til tinglysningskontoret. Denne forside er anvendt i nærværende formular. 

Formularen er alene ment som et eksempel på et testamente, og man bør nøje overveje konsekvenserne af hver enkelt bestemmelse samt overveje, om der er behov for yderligere bestemmelser, herunder vedr. valg af skifteform, muligheder for særeje / kombinationssæreje, bopælsrettigheder, båndlæggelse, fordeling af arv mellem ligestillede arvinger, successionsmulighed, boafgift, genstandsfordeling, uigenkaldelighed / tilbagekaldelsesmulighed, arveafkald, forsikringssummer, beskyttelse mod den anden ægtefælles kreditorer osv.

Dokumentformat

Dokumentet er på 4 A4-sider i Word 2000/2003-format. Hoved og underskriftsfelter er låst med henblik på at opfylde lovens formkrav. Resten af dokumentet er en juridisk formular og kan frit redigeres. Læs mere om testamenter her.

Pris DKK 305,00