Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Specifikation til aktiv 19 og 22 i åbningsstatus - investeringsbeviser mm.(SK14H). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Dokumentnummer : BKF7200

Vedlægges som bilag til åbningsstatus til dokumentation af investeringsbeviser, forsikringspolicer, kapitalpensionskontrakter og indekskontrakter tilhørende dødsboet. Oplysninger vedrørende forsikringspolicer er opdelt på navn, pålydende, kurs og kursværdi. Oplysningerne vedrørende kapitalpensionskontrakter og indekskontrakter er opdelt i kontraktens art, pengeinstitut / forsikringsselskab, kontonr. / policenr. og nettoværdi. Samlede værdi af aktiverne overføres til åbningsstatus, punkt 19 og 22.

Dokumentformat

Dokumentet er på 1 A4 side i Excel 2000/2003-format og fungerer som blanket med udfyldefelter (dvs. teksten kan ikke rettes uden for de definerede udfyldefelter). Excel beregner automatisk resultatfelter udfra indtastede specifikationer.

Pris DKK 100,00