Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Specifikation til aktiv 16 og 17 i åbningsstatus - aktier, andelsbeviser, obligationer mm. (SK14E). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Dokumentnummer : BKF7170

Vedlægges som bilag til åbningsstatus/boopgørelse til dokumentation af aktier og andelsbeviser tilhørende dødsboet. Oplysninger vedrørende aktier omfatter papirets navn og art, mængde, anskaffelsestidspunkt, kurs, indestående og tilgodehavende renter. Oplysningerne vedrørende andelsbeviser omfatter papirets navn, pålydende, kurs og kursværdi. Summen af aktuelle kursværdier og tilgodehavende udbytter overføres til åbningsstatus/boopgørelse under AKTIVER punkt 16. Oplysninger om obligationer og pantebreve omfatter navn og antal, pålydende værdi, kurs, rentefod, kursværdi og tilgodehavende rente. Summen af kursværdier og tilgodehavender4 overføres til åbningstatus/boopgørelse under AKTIVER punkt 17.

Dokumentformat

Dokumentet er på 1 A4 side i Excel 2000/2003-format og fungerer som blanket med udfyldefelter (dvs. teksten kan ikke rettes uden for de definerede udfyldefelter). Excel beregner automatisk resultatfelter ud fra indtastede specifikationer.

Pris DKK 100,00