Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Samejeoverenskomst vedrørende to-familieshus

Dokumentnummer : BKB1040

Når to familier køber hver sin anpart i et tofamilieshus, er det en god idé at oprette en samejeoverenskomst, der regulerer parternes ejendomsret og dispositionsret over ejendommen samt deres indbyrdes rettigheder og forpligtelser i øvrigt.

Overenskomsten omfatter parternes ret til at foretage juridiske dispositioner med hensyn til deres egen andel, brugsrettigheder til (dele af) ejendommen, husorden, drift og vedligeholdelse, evt. forsømmelse, evt. ombygning og modernisering, fordeling af fællesudgifter, evt. månedlig deponering af fast beløb i bank, underretning fra bank ved manglende deponering, evt. behæftelse, prioritering og salg, udlejning, årsregnskab og årsmøde mv.

Læs mere om samejeoverenskomst her.

Dokumentformat

Dokumentet er på 7 sider i Word 2000/2003-format. Dokumentet er en juridisk formular og kan frit redigeres.

Pris DKK 305,00