Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Ophævelse af lejemål ved brud på husordensreglement for beboelse (husorden)

Dokumentnummer : BKB3070

Hvis en lejer har modtaget advarsel fra udlejer vedrørende overtrædelse af husordensreglementet for en ejendom og stadig ikke har ændret afdærd, har udlejer ifølge lejeloven mulighed for at ophæve lejemålet.

Dokumentet baserer sig på lejelovens bestemmelser og fungerer som en sådan ophævelse af lejemålet sendt fra udlejer til lejer.

Ifølge lejeloven skal udlejer nemlig sørge for, at der hersker god orden i ejendommen og i tilfælde af overtrædelser ophæve lejeforholdet. Muligheden for at ophæve lejeforholdet fremgår i øvrigt af § 10 i den lovpligtige Lejekontrakt for beboelse (typeformular A, se denne). Lejeren skal på sin side overholde de almindelige ordensregler, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede.

Dokumentformat

Dokumentet er på 1 A4-side i Word 97/2000-format. Det fungerer som blanket med udfyldefelter. Men selve brevets tekst er åben og kan redigeres frit.

Pris DKK 100,00