Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Meddelelse om a konto udlæg fra dødsbo

Dokumentnummer : BKF7250

Hvis en bestyrer af et dødsbo inden skæringsdagen for opgørelsen af boet udlægger nogle af dødsboets aktiver, dvs. frigør dem til arvingerne eller andre, skal der indgives oplysninger herom til skifteretten og til skattemyndighederne.

Dokumentet er en sådan meddelelse til myndighederne og udfyldes med specifikation af aktivet/aktiverne, beløbsmodtager(e), tidspunkt(er) og aktivets/aktivernes værdi.

Dokumentformat

Dokumentet er på 2 A4 sider i Word 2000/2003-format og fungerer som blanket med udfyldefelter. Der er plads til et ubegrænset antal specificerede aktiver.

Pris DKK 100,00