Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Lejekontrakt for beboelse / fremlejekontrakt

Dokumentnummer : BKB3010

Lejekontrakt for beboelse, typeformular A (9. udgave), er autoriseret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og anvendes til boliglejeaftaler, inklusive aftaler om fremleje, blandede lejemål og leje af værelser i private udlejningsejendomme.

Lejekontrakten indeholder en angivelse af udlejer og lejer, en beskrivelse af det lejede og lejers betaling. Herudover er udlejers og lejers rettigheder og pligter i lejeforholdet reguleret i den til enhver tid gældende lejelovgivning, medmindre parterne aftaler andet.

Der er for nuværende ingen engelsk oversættelse.

Bemærk også, at der i forbindelse med fremleje ofte vil være behov for også at opnå udlejers accept. En sådan aftale kan undertegnes på “Fremlejekontrakt – ansøgning om tilladelse til fremleje af lejemål” (BKB3015).

Dokumentformat

Dokumentet er på 14 sider i pdf-format. Det fungerer som blanket med udfyldefelter.

Pris DKK 160,00