Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Kombinationssæreje for længstlevende (klausul til indsættelse i testamente)

Dokumentnummer : BKF5070

Klausul beregnet til indsættelse i testamente mhp. kombinationssæreje for længstlevende. Ved et kombinationssæreje bliver arven til arvingens skilsmissesæreje, så arven ikke deles med arvingens ægtefælle ved separation eller skilsmisse. Hvis arvingen dør før ægtefællen, bliver arven fælleseje, så arvingens ægtefælle eventuelt kan sidde i uskiftet bo.
Hvis arvingens ægtefælle i stedet dør først, er arven fuldstændigt særeje, hvorved arven ikke indgår i skiftet.

Testamenter skal underskrives for notar i 2 eksemplarer. Testamenter skal altid indleveres i genpart med forside som Genpart af testamente til tinglysningskontoret. Denne forside er anvendt i nærværende formular.

Læs mere om kombinationssæreje her.

Dokumentformat

Dokumentet er på 1 A-4 side (Word 2000/2003-format). Dokumentet er en juridisk formular og kan frit redigeres. Læs mere om testamenter her.

Pris DKK 100,00