Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Købekontrakt, løsøre med ejendomsforbehold

Dokumentnummer : BKK0005

Købekontrakt med ejendomsforbehold foreligger, hvis der ikke er tale om kontant salg, men hvor ejendomsretten til det købte forbliver hos sælger indtil restbeløbet er betalt af køber.

Aftalemodellen i nærværende købekontrakt for løsøre med ejendomsforbehold beskriver køber og sælger, det solgte, betalingsvilkår, ejendomsforbehold mv., og den indeholder endvidere afsnit, der beskriver forholdene omkring videresalg (kautionsforpligtelser, overtagelseserklæring og transport).

Reglerne om ejendomsforbehold følger af kreditaftaleloven. Der skelnes mellem ejendomsforbehold ved handel mellem erhvervsdrivende og ejendomsforbehold ved salg til private forbrugere.

Et ejendomsforbehold mellem to erhvervsdrivende er generelt gyldigt, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- Ejendomsforbeholdet skal være aftalt senest ved overgivelsen af salgsgenstanden.

- Det samlede beløb, der skal betales i henhold til kreditaftalen, skal overstige 2.000 kr.

- Salget må ikke ske i henhold til en aftale om kreditkøb med et variabelt lånebeløb.

Et ejendomsforbehold ved salg til private forbrugere er gyldigt, hvis alle ovenstående betingelser gælder, samt hvis:

- udbetalingen er mindst 20% af kontantprisen, og hvis denne udbetaling erlægges senest ved salgsgenstandens overlevering til køber.

Læs mere om ejendomsforbehold her

Dokumentformat

Dokumentet er på 4 A4-sider i Word 2000/2003-format. Det fungerer som blanket med udfyldefelter.

Pris DKK 150,00