Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Husordensreglement for beboelse (husorden)

Dokumentnummer : BKB3050

Husordensreglementet indeholder bestemmelser både for brug af lejligheder og lokaler, fællesrum og fællesarealer. Da dokumentet er åbent , kan det redigeres og tilpasses den enkelte ejendom.

Lejeren skal overholde de almindelige ordensregler, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud for at sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede. Når der indgås lejekontrakt, bør husordensreglementet derfor udleveres sammen med lejekontrakten.

Ifølge lejeloven skal udlejer sørge for, at der hersker god orden i ejendommen og i tilfælde af overtrædelser ophæve lejeforholdet. Muligheden for at ophæve lejeforholdet fremgår i øvrigt af § 10 i den lovpligtige Lejekontrakt for beboelse (typeformular A, se kontrakten). 

Er der valgt beboerrepræsentanter, kan et beboermøde i øvrigt vedtage en husorden, medmindre udlejeren har vægtige grunde til at modsætte sig dette.

Dokumentformat

Dokumentet er på 1 A4-side i Word 2000/2003-format. Dokumentet er åbent, fungerer som en juridisk formular og kan frit redigeres.

Pris DKK 100,00