Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Gældens fordeling i fællesbo (SK14C). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Dokumentnummer : BKF7150

Udfyldes som bilag til åbningsstatus i dødsboer (SK14), hvor der er en efterlevende ægtefælle. Gældsposter opgives ved navn og hæftelse i procent (hhv. ejes af afdøde, ejes af efterlevende ægtefælle. Gælden påhviler den, i hvis navn gælden er stiftet. Hvis gælden er stiftet i begges navne, uden at en fordeling er aftalt (med kreditor), hæfter begge ægtefæller, og gælden angives med 50% til hver.

Dokumentformat

Dokumentet er på 1 A4 side i Excel 2000/2003 format og fungerer som blanket med udfyldefelter (dvs. teksten kan ikke rettes uden for de definerede udfyldefelter).

Pris DKK 100,00