Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Fuldmagt med specifikation

Dokumentnummer : BKA0010

En fuldmagt giver en navngiven persons ret til at handle på fuldmagtsgiverens vegne under nærmere specificerede omstændigheder. Formularen indeholder hhv. bemyndigelse til afhentning af post, til at udskrive checks og indsætte beløb på konto, til at underskrive per prokura, til at møde og afgive stemme på generalforsamling, advokatfuldmagt samt endelig generalfuldmagt.

Læs mere om fuldmagt her

Dokumentformat

Dokumentet er på 2 A4-sider i Word 2000/2003-format. Det fungerer som blanket med udfyldefelter. Selve teksten til de pågældende fuldmagter er juridisk formularer og kan frit redigeres.

Pris DKK 100,00

Relaterede dokkumenter der også kunne have din interesse


Fuldmagt til generalforsamling i forening

Fuldmagt til generalforsamling i forening

Det afhænger af de konkrete foreningsvedtægter, hvorvidt det er muligt at stemme via fuldmagt til generalforsamlinger. Det er også forskelligt, om medlemmerne helt overdrager retten...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Fuldmagt vedrørende partsrepræsentation/bisidder - alle rettigheder (over for myndighederne)

Fuldmagt vedrørende partsrepræsentation/bisidder - alle rettigheder (over for myndighederne)

Fuldmagten bemyndiger en partsrepræsentant/bisidder til ifølge forvaltningslovens § 8 at føre sagen for sin klient over for myndighederne. Fuldmagten giver således ikke kun partsrepræsentanten/bisidderen ret...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Fuldmagt vedrørende partsrepræsentation/bisidder - begrænsede rettigheder (over for myndighederne)

Fuldmagt vedrørende partsrepræsentation/bisidder - begrænsede rettigheder (over for myndighederne)

Fuldmagten bemyndiger en bisidder/partsrepræsentant til ifølge forvaltningslovens § 8 at modtage specificerede oplysninger fra myndighederne vedrørende sin klients sag. Fuldmagten giver altså ikke bisidderen/partsrepræsentanten ret...
Læs mere

Pris DKK 50,00


General power of attorney (generalfuldmagt)

General power of attorney (generalfuldmagt)

Samme som generalfuldmagt (BKD0325), men i engelsk oversættelse. Fuldmagten bemyndiger en anden person til at bestyre hele fuldmagtsgivers formue, intet undtaget, og at foretage enhver...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Generalfuldmagt

Generalfuldmagt

Fuldmagten bemyndiger en anden person til at bestyre hele fuldmagtsgivers formue, intet undtaget, og at foretage enhver disposition med samme retsvirkning, som om den var...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Skiftefuldmagt

Skiftefuldmagt

Aftale om at fuldmægtigen kan handle på fuldmagtsgiverens vegne ved behandling af et dødsbo. Fuldmagten bemyndiger en anden - advokat eller slægtning - til at...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Skiftefuldmagt, engelsk - Power of Attorney

Skiftefuldmagt, engelsk - Power of Attorney

Engelsksproget aftale om at fuldmægtigen kan handle på fuldmagtsgiverens vegne ved behandling af et dødsbo. Fuldmagten bemyndiger en anden, eksempelvis advokat eller slægtning, til at...
Læs mere

Pris DKK 100,00