Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Forventede indtægter og udgifter (SK14A). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Dokumentnummer : BKF7130

Blanketten udfyldes ved forventede indtægter og udgifter vedrørende de af dødsboets aktiver, der fremgår af post 14-23 på Åbningsstatus (SK14), dvs. bankkonti, aktier, andelsbeviser, obligationer, pantebreve, anparter, investeringsbeviser, forretning/virksomhed inkl. fast ejendom, landbrugsejendom, forsikringspolicer, kapitalpension- og indekskontrakter, der indgår i boet, samt andre aktiver (f.eks. udestående fordringer).

Dokumentformat

Dokumentet er på 1 A4 side i Excel 2000/2003-format og fungerer som blanket med udfyldefelter (dvs. teksten kan ikke rettes uden for de definerede udfyldefelter). Excel beregner automatisk indtægter og udgifter ud fra indtastede specifikationer.

Pris DKK 100,00