Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Børnetestamente - to har forældremyndigheden

Dokumentnummer : BKF5011

Børnetestamentet kan anvendes af par, der ønsker at have indflydelse på, hvem myndighederne i tilfælde af den enes eller begges død tillægger forældremyndigheden over de mindreårige børn, som parret har forældremyndigheden over. Myndighederne har pligt til at følge børnetestamentet, med mindre det direkte strider mod børnenes tarv.

Formularen omhandler overgang af forældremyndigheden samt evt. samkvem med bedsteforældre ved den ene forælders død, overgang af forældremyndighed ved begge forældres død, håndtering af kopier, evt. tilbagekaldelse af testamentet, forrang ved flere versioner mv.

Testamenter skal underskrives for notar i 2 eksemplarer. Testamenter skal altid indleveres i genpart med forside som Genpart af testamente til tinglysningskontoret. Denne forside er anvendt i nærværende formular.

Læs mere om børnetestamente her

Dokumentformat

Dokumentet er på 2 A4-sider i Word 2000/2003-format. Hoved og underskriftsfelter er låst med henblik på at opfylde lovens formkrav. Resten af dokumentet er en juridisk formular og kan frit redigeres. Læs mere om testamenter her.

Pris DKK 205,00

Relaterede dokkumenter der også kunne have din interesse


Børnetestamente - én har forældremyndigheden

Børnetestamente - én har forældremyndigheden

Nærværende børnetestamente kan anvendes, når kun én forælder har forældremyndigheden.Et børnetestamente sikrer dit barns vilkår, hvis du skulle dø, inden barnet fylder 18...
Læs mere

Pris DKK 150,00