Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Bodelingsoverenskomst

Dokumentnummer : BKF4061

Formular til indgåelse af aftale om deling af boet mellem ægtefæller ved separation/ skilsmisse.

Dokumentet bruger et ægteskab uden særeje som eksempel, hvor et tidligere testamente ophæves, og hvor der sammen med bodelingsoverenskomsten er udarbejdet og vedlagt en særskilt boopgørelse som bilag (boopgørelsen kan hentes som BKF4062). Hele bodelingsoverenskomsten anmeldes til statsforvaltningen på BKF4060.

I formularen overtager hustruen f.eks. ejendomsretten til den fælles bopæl, mens et sommerhus forbliver i fælleseje, som ægtefællerne indgår særskilt samejeoverenskomst til. Desuden indeholder bodelingsoverenskomsten afsnit vedrørende fælleskonti, fælleslån, depot, pensioner, fordeling af indbo, restskat eller overskydende skat, forhold vedrørende aktiver og passiver samt endeligt krav i henhold til boopgørelsen.

Dokumentformat

Dokumentet er i på 5 A4-sider i Word 2000/2003-format. Dokumentet er en juridisk formular og kan frit redigeres.

Pris DKK 305,00

Relaterede dokkumenter der også kunne have din interesse


Anmeldelse til statsforvaltningen af bodelingsoverenskomst

Anmeldelse til statsforvaltningen af bodelingsoverenskomst

Dokumentet benyttes til anmeldelse af ægtefællernes aftale om deling af boet i forbindelse med opløsning af ægteskabet ved separation eller skilsmisse. NB: Anmeldelsen forudsætter selve...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om separation

Anmodning om separation

Statsforvaltningen kan separere eller skille et ægtepar, hvis begge er enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen:- Skal der være en pligt...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om skilsmisse efter separation

Anmodning om skilsmisse efter separation

Som ægtefælle har man ret til skilsmisse efter 1 års separation. Ægtefæller har ret til skilsmisse efter 6 måneders separation, hvis de er enige om...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om skilsmisse uden forudgående separation

Anmodning om skilsmisse uden forudgående separation

I nogle situationer kan man blive skilt uden først at have været separeret. Det gælder, hvis   • Den anden har været utro....
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ansøgning om ægtefællebidrag (hustrubidrag)

Ansøgning om ægtefællebidrag (hustrubidrag)

Når et ægtepar bliver separeret eller skilt, har det ikke længere pligt til at forsørge hinanden. Parterne kan dog aftale, at den ene...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Boopgørelse - bilag til bodelingsoverenskomst

Boopgørelse - bilag til bodelingsoverenskomst

Formular til opgørelse af fællesboet ved skilsmisse eller separation. Boopgørelsen specificerer ægtefællernes respektive bodele på henholdsvis aktiver og passiver og vedlægges som bilag til bodelingsoverenskomst...
Læs mere

Pris DKK 150,00