Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Betalingspåkrav, forenklet inkasso

Dokumentnummer : BKA0110

Reglerne for forenklet inkasso omfatter tilgodehavender under 100.000 kr. (“småsagsbehandling”). 

Kreditor kan ifølge reglerne sende sit krav direkte til fogedretten i form af et særligt betalingspåkrav, som fogedretten forkynder for skyldneren. Fremsætter skyldneren ikke rettidig indsigelse imod kravet, fungerer betalingspåkravet både som dom og grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Ekspeditionstiden for rettens behandling forventes i de fleste tilfælde at vare 1-2 måneder.

Gør skyldneren derimod indsigelse, fortsætter sagen som en almindelig retssag.

Læs mere om betalingspåkrav og forenklet inkasso her

Betalingspåkravet omfatter beskrivelse af kreditor og debitor, angivelse af hvilken fogedret påkravet indsendes til, specifikation af kravet, sagsfremstilling, forholdet til inkassoloven, forhold vedrørende insolvens, udlæg og indsigelser, samt opgørelse af retsafgift.

Dokumentformat

Dokumentet er på 3 A4-sider i Word 97-2003-format. Det fungerer som blanket med udfyldefelter.

Pris DKK 100,00