Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Ansøgning om forhøjelse af børnebidrag

Dokumentnummer : BKF3091

Statsforvaltningen kan efter ansøgning fastsætte børnebidrag, hvis en forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for sine børn.

Børnebidraget fastsættes efter bidragsbetalers økonomiske forhold. Hvis bidragsbetaleren, dvs. den af forældrene, der skal betale børnebidrag, har en lav eller en mellemindkomst fastsættes bidraget til normalbidrag. Har bidragsbetaleren en højere indkomst, kan Statsforvaltningen fastsætte et forhøjet børnebidrag.

Ved vurderingen af bidragets størrelse tager Statsforvaltningen hensyn til de udgifter, bidragsbetaleren har til sine børn. Antallet af børn, som bidragsbetaleren har forsørgelsespligt over for, har dermed betydning for bidragets størrelse.

Børn, der bliver medregnet, er bidragsbetalerens egne børn under 18 år og børn mellem 18 og 24 år, hvis barnet er under uddannelse og bor hos bidragsbetaleren, eller hvis bidragsbetaleren efter aftale eller afgørelse betaler uddannelsesbidrag til barnet.

Dokumentformat

Dokumentet er på 4 A4-sider i 2000/2003-format. Dokumentet fungerer som blanket, hvor der er mulighed for at inddatere i blankettens udfyldefelter.

Pris DKK 50,00