Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Ansøgning om bortfald af børnebidrag

Dokumentnummer : BKF3096

Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om bortfald af børnebidrag, hvis der søges om det, og betingelserne er opfyldt.

Bidraget ophører, hvis/når:

- forældrene flytter sammen.

- bidragsbetaleren afgår ved døden.

- barnet fylder 18 år.

- barnet flytter til den forælder, der betaler bidraget. I så fald bortfalder bidraget fra den første betalingsdag efter barnets flytning.

Dokumentformat

Dokumentet er på 4 A4-sider i 2000/2003-format. Dokumentet fungerer som blanket, hvor der er mulighed for at inddatere i blankettens udfyldefelter.

Pris DKK 50,00