Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Ansøgning om børnebidrag og bidrag til udgifterne ved fødslen m.v.

Dokumentnummer : BKF3060

Børnebidrag er den pengeydelse, som betales til forsørgelse af børn, hvis børn og forældre ikke bor sammen.

Forældre er hver for sig forpligtet til at forsørge deres børn. Opfylder en af forældrene ikke forsørgelsespligten, kan statsforvaltningen bestemme, at denne skal betale bidrag.
 
Det er som regel den anden af forældrene, der modtager bidraget, men forsørgelsespligten består, også selvom barnet er anbragt uden for hjemmet.
 
Ud over det almindelige løbende bidrag til barnet, kan der også fastsættes bidrag i forbindelse med barnets fødsel og dåb mv.

Ansøgning udfyldes og indsendes til Statsforvaltningen.

Læs mere om børnebidrag her.

Dokumentformat

Dokumentet er på 1 A4-side i 2000/2003-format og fungerer som blanket, hvor der er adgang til at inddatere i blankettens udfyldefelter.

Pris DKK 50,00