Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Ansættelsesaftale for vicevært / varmemester

Dokumentnummer : BKB3300

Viceværten er ansvarlig over for ejendommens ejer / administrator og fungerer i det daglige som dennes repræsentant over for lejere, håndværkere, leverandører mv.

En vicevært kan også fungere som varmemester, gårdfejer mv., og det er normalt, at ejendommen stiller en tjenestebolig til rådighed, hvor lejeværdien fratrækkes lønnen.

Dokumentet er en ansættelsesaftale for vicevært med specifikation af ansættelsesforholdet, herunder løn, opsigelse, pligter mv. Hvis viceværten også fungerer som varmemester, kan det specificeres i aftalen. Hvis der stilles tjenestebolig til rådighed, indeholder aftalen et bilag, der fastlægger de nærmere retningslinier. Et sidste bilag indeholder en opregning af viceværtens pligter. Aftalen giver samtidig mulighed for, at der ansættes en gårdfejer, som kan varetage en del af viceværtens pligter.

Dokumentformat

Dokumentet er på 3 A4-sider i Word 2000/2003-format. Dokumentet er grundlæggende en aflåst blanket med indlagte udfyldefelter. Men de relevante tekster kan frit redigeres og fungerer som juridiske formularer.

Pris DKK 155,00