Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Anmodning om udlæg af boet til ægtefælle

Dokumentnummer : BKF7020

Hvis afdødes og ægtefællens samlede formue ikke overstiger 740.000 kr., bliver hele boet udlagt til ægtefællen, jf. dødsboskiftelovens § 22. Er afdødes og ægtefællens samlede formue under 740.000 kr. (2017), overtager ægtefællen det hele. Ægtefællen skal samtidig påtage sig at betale afdødes gæld. 
 
Ved den samlede formue forstås alt, hvad ægtefællerne ejer, dvs. hus, bil, bankindeståender, værdipapirer, løntilgodehavender, feriepenge osv., uanset om det er særeje eller fælleseje. Alt, hvad ægtefællerne skylder, og begravelsesudgifterne bliver derimod trukket fra.

I opgørelsen af de 740.000 kr. (2017) indgår forsørgertabserstatning, livsforsikringer, pensionsydelser og lignende ydelser, der kommer til udbetaling til den længstlevende ægtefælle i anledning af dødsfaldet.

Retsafgiften er 500 kr (jf. retsafgiftslovens § 36a).

Fortrydelsesret: En ægtefælle, som har påtaget sig gældsansvaret, har ret til at fortryde. I så fald skal ægtefællen henvende sig til skifteretten, der udpeger en bobestyrer til at gøre boet færdig. 

Der skal indrykkes en annonce i Statstidende (proklama), hvor kreditorerne blive bedt om at anmelde deres tilgodehavende inden 8 uger. Vil ægtefællen fortryde gældsvedgåelsen, skal det ske senest umiddelbart efter, at 8-ugers fristen er udløbet. 

En ægtefælle, som har påtaget sig gældsansvaret, kan ligeledes vælge at indrykke proklama.

Yderligere blanketter, der afleveres ved ægtefælleudlæg: Åbningsstatus, Proklama (ikke obligatorisk).

Dokumentformat

Dokumentet er på 1 A4 side i Word 2000/2003-format og fungerer som blanket med udfyldefelter (dvs. teksten kan ikke rettes uden for de definerede udfyldefelter).

Pris DKK 100,00