Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Anmodning om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling

Dokumentnummer : BKF3160

Statsforvaltningen tilbyder forældre, der er uenige om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, børnesagkyndig rådgivning. Rådgivningen er også åben for børn og tilbydes børn, når det er hensigtsmæssigt.

Formålet med rådgivningen er at hjælpe forældrene til at løse deres konflikt under hensyn til, hvad der er bedst for barnet.

Rådgivningen vil finde sted, hvis en af forældrene har ønske herom. Formålet med rådgivningen vil dog normalt bedst kunne opfyldes, hvis begge forældre medvirker.

Konfliktmægling, også kaldet mediation, skal hjælpe parterne i en konflikt til gennem forhandling at finde en løsning, de begge kan acceptere.

Det betyder, at en mægler styrer processen, mens parterne selv har ansvaret for resultatet. Mægleren skal dog orientere sagsbehandleren hos statsforvaltningen om, sagen kan afsluttes og evt. hvordan.

Læs mere om aftale om børnesagkyndig rådgivning her

Læs mere om aftale om mediation og konfliktmægling her.

Dokumentformat

Dokumentet er på 4 A4-sider i Word 2000/2003-format. Dokumentet fungerer som blanket, hvor der er mulighed for at inddatere i blankettens udfyldefelter.

Pris DKK 50,00