Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Anmeldelse af aftale om ophør af fælles forældremyndighed

Dokumentnummer : BKF3140

Hvis forældre med fælles forældremyndighed flytter fra hinanden, medfører det ikke i sig selv, at den fælles forældremyndighed ophører. Den fortsætter også efter forældrenes separation og skilsmisse, medmindre andet bliver bestemt eller aftalt.

Er forældrene enige om, hvem af dem der fremover skal have forældremyndigheden alene, kan de indgå en aftale om ophør af den fælles forældremyndighed. Den er dog kun gyldig, hvis den er anmeldt til statsforvaltningen.
 
Som udgangspunkt skal anmeldelsen sendes til statsforvaltningen på det sted, hvor barnet bor. Begge forældre skal underskrive anmeldelsen, som så skal indgives senest to måneder efter, at den første af forældrene har underskrevet. Overskrides denne frist, skal en ny blanket udfyldes og indsendes til statsforvaltningen.

Anmeldelsen har virkning fra det tidspunkt, hvor statsforvaltningen modtager blanketten sammen med den nødvendige dokumentation. Fra dette tidspunkt kan den ikke tilbagekaldes. Den kan heller ikke gøres betinget eller tidsbegrænses.

Læs mere om aftale om Ophør af fælles forældremyndighed her.

Dokumentformat

Dokumentet er på 4 A4-sider i 2000/2003-format. Dokumentet fungerer som blanket, hvor der er mulighed for at inddatere i blankettens udfyldefelter.

Pris DKK 50,00