Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Anmeldelse om udtræden af folkekirken

Dokumentnummer : BKF9010

Ved udtræden af folkekirken ophører pligten til at betale kirkeskat, og samtidigt fraskrives retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster.

Vedlæg dåbsattest. Er anmelderen gift og under 18 år, vedlægges tillige vielsesattest. Afleveres eller sendes til sognepræsten/kirkekontoret i bopælssognet, der giver meddelelse til folkeregistret om udtrædelsen. Henvendelse om eventuel genoptagelse kan ske til enhver i folkekirken ansat præst.

Dokumentformat

Dokumentet er på 1 A4-side (Word 2000/2003-format) og fungerer som blanket, hvor der er adgang til at inddatere i blankettens udfyldefelter.

Pris DKK 100,00