Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed

Dokumentnummer : BKF3080

Forældre, der ikke er gift med hinanden, kan aftale, at de skal have fælles forældremyndighed.

Aftalen er kun gyldig, hvis den er anmeldt til statsforvaltningen. Som udgangspunkt skal anmeldelsen sendes til statsforvaltningen på det sted, hvor barnet bor.
 
Anmeldelsen af en aftale om fælles forældremyndighed kan ske inden barnets fødsel, hvis faderskabet til barnet er fastslået. I så fald skal anmeldelsen som udgangspunkt sendes til statsforvaltningen på det sted, hvor moren bor eller opholder sig.

Anmeldelsen skal underskrives af begge forældre og skal indgives senest to måneder efter, at den første af forældrene har underskrevet blanketten. Overskrides denne frist, skal en ny blanket udfyldes og sendes til statsforvaltningen.

Aftalen har virkning fra det tidspunkt, hvor statsforvaltningen modtager blanketten sammen med den nødvendige dokumentation. Fra dette tidspunkt kan den ikke tilbagekaldes. Den kan heller ikke gøres betinget eller tidsbegrænses.

Hvis forældre med fælles forældremyndighed flytter fra hinanden, medfører det ikke i sig selv, at den fælles forældremyndighed ophører.

Læs mere om aftale om fælles forældremyndighed og samvær her.

Dokumentformat

Dokumentet er på 4 A4-sider i Word 97/2000 format. Dokumentet fungerer som blanket, hvor der er mulighed for at inddatere i blankettens udfyldefelter.

Pris DKK 50,00