Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Advarsel vedrørende brud på husordensreglement for beboelse (husorden)

Dokumentnummer : BKB3060

Hvis en lejer ikke overholder husordensreglement, kan udlejer ifølge lejeloven ophæve lejemålet. Dog først efter at lejeren har modtaget en advarsel og efterfølgende ikke har ændret adfærd.

Dokumentet fungerer som en sådan advarsel fra udlejer til lejer og baserer sig på lejelovens bestemmelser.

Ifølge lejeloven skal udlejer sørge for, at der hersker god orden i ejendommen og i tilfælde af overtrædelser ophæve lejemålet. Lejeren skal på sin side overholde de almindelige ordensregler, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme andre rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug af det lejede.

Muligheden for at ophæve lejeforholdet fremgår i øvrigt af § 10 i den lovpligtige Lejekontrakt for beboelse (typeformular A, se BKB3010). 

Dokumentformat

Dokumentet er på 1 A4-side i Word 2000/2003-format. Det fungerer som blanket med udfyldefelter. Men selve brevets tekst er åben og kan redigeres frit.

Pris DKK 100,00