Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Vilkår

Handelsbetingelser – Blanketkiosken.dk

Du skal være fyldt 18 år for at handle på blanketkiosken.dk - er du under 18 år skal du have samtykke fra dine forældre.

Ydelser

Blanketkiosken.dk er en servicevirksomhed, der sælger adgang til digitale ydelser i form af dokumentfiler til anvendelse på kundens PC. Filerne dækker en lang række almindeligt forekommende juridiske og økonomiske problemstillinger af betydning for virksomheden, familien og den enkelte.

Betegnelsen “Dokumentformat” eller “Filformat” omfatter tre filkategorier: 1) blanketfil (med udfyldefelter) og 2) formularfil (i åbent tekstformat) eller 3) filarkiv. Blanketfiler er beskyttet mod ændringer undtagen i udfyldefelter, mens formularfiler frit kan ændres, redigeres og kopieres til eget brevpapir. Et filarkiv indeholder flere dokumentfiler, pakket til en fil alene.

For hver fil oplyses:

 • Format (Excel, Word, Zip, Exe)
 • Minimumsversion (f.eks. Word97/2000).
 • Omfang (antal A4-sider).

Desuden gives der en kort beskrivelse af hver dokumentfil, ligesom der vises en illustration, som på forhånd gør det muligt at vurdere, om den pågældende fil dækker kundens behov.

Blanketkiosken.dk yder hverken juridisk eller anden rådgivning. Blanketkiosken.dk’s ydelser giver sig ikke ud for at kunne erstatte sagkyndig professionel bistand i konkrete sager. Dokumentfiler med juridisk indhold er standarddokumenter, som i hvert tilfælde skal tilpasses den konkrete problemstilling.

Sprog

Forretningssproget er dansk, og der handles på dansk i DKK.

Priser

De til enhver tid gældende priser fremgår ud for hvert enkelt dokument i Blanketkiosken.dk. Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) inkl. moms. Blanketkiosken beregner sig ingen gebyrer i form af omkostninger for fragt, levering eller porto.

Gebyrer (i forbindelse med betaling) fra kortudstedere, PBS osv. er ligeledes inkluderet i prisen.

Blanketkiosken.dk forbeholder sig ret til prisændringer.

Betalingsmidler

Blanketkiosken modtager betaling med Dankort, eDankort, Visa/Dankort, MasterCard, Maestro, JCB og Diners.

Kundeprofil

Kunder skal indtaste e-mailadresse og udfylde felterne under "Faktureringsadresse". Blanketkioskens mulighed for at kunne levere sine ydelser kræver, at følgende oplysninger udfyldes, før købet kan gennemføres og levering finde sted:
 • E-mailadresse
 • CVR-nummer (kun virksomheder)
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer
 • By
 • Land

Sådan gennemføres et køb

Læg et eller flere dokumenter i indkøbskurven ved at trykke på knappen “Læg i kurv” ud for hvert enkelt dokument. Klik på “Vis indkøbskurv” eller vælg evt. en ny vare for derefter at “Gå til kassen”.

Udfyld felterne i “Din emailadresse" og "Faktureringsadresse".  Indtast så kortoplysninger og klik på knappen “Færddiggør mit køb.”

Sådan leverer Blanketkiosken.dk

Dokumentfiler:
Levering af digitale ydelser er indeholdt i ydelsens pris. Når betalingen er gennemført, sender Blanketkiosken.dk en e-mail til den af kunden oplyste e-mailadresse. E-mailen indeholder link(s) til de(n) dokumentfil(er), der er omfattet af købet. En fil hentes ved et klik på linket.

Blanketkiosken.dk anser adgang for etableret og levering for sket, når e-mail indeholdende link(s) er afsendt til den af kunden oplyste e-mailadresse. Det er kundens ansvar at hente filen inden for 7 dage fra levering af linket.

Faktura/kvittering og købsdokumentation

Den e-mail, der indeholder link(s) med adgang til dokumentfilerne, indeholder tillige faktura/kvittering med specifikation af ydelsen, dennes pris, momsbeløbet og betalingsgebyr og udgør således kundens dokumentation for købet. Det er kundens ansvar at opbevare disse oplysninger til brug i.f.m. eventuelle reklamationer. Handelsbetingelserne vedhæftes fakturaen/kvitteringen.

Det er ikke muligt efterfølgende at tilgå fakturaen/kvitteringen via Blanketbutikkens hjemmeside. En kopi af fakturaen / kvitteringen kan rekvireres pr. e-mail hos:

post.dk@karnovgroup.com

Fortrydelse

Filer:
Adgang til at hente en dokumentfil via et link er ikke en vare i traditionel forstand men en rettighed, der sidestilles med en ikke-finansiel tjenesteydelse eller en vare, som kan fremstilles eller tilpasses efter forbrugerens individuelle behov, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4, hvorfor fortrydelsesretten kun gælder, indtil udførelse, fremstilling eller tilpasning begynder.

Fortrydelsesretten bortfalder således, når der er etableret adgang til at hente de pågældende dokumentfiler. Adgang anses for etableret, når e-mail indeholdende links til filerne er afsendt fra Blanketkiosken.dk til den af kunden oplyste e-mailadresse. Kunden har ved sin accept af nærværende handelsbetingelser og gennemførelse af betaling givet sit samtykke til at fortrydelsesretten er ophørt.

Reklamation
Som forbruger har man for såvel digitale ydelser som for fysiske varer 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at man enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget og at manglen ike er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadevoldende adfærd.

Reklamation bør ske skriftligt inden for en rimelig frist efter, at fejlen eller manglen er konstateret, og senest 2 år efter, at varen er modtaget. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Henvendelse om reklamation skal indeholde en beskrivelse af det konstaterede problem. Kopi af faktura bør vedlægges. Har du sendt en vare til reklamation, vil du altid få tilsendt en mail med oplysninger om den videre proces i reklamationen.

Reklamation kan foretages pr. brev eller e-mail til:

Blanketkiosken.dk
c/o Karnov Group Denmark A/S
Sankt Petri Passage 5
1165 København K

post.dk@karnovgroup.com

Brugsret

Gennem køb af adgang, har kunden samtidig erhvervet sig en personlig brugsret til de pågældende dokumentfiler.

Brugsretten omfatter også:

 • At gemme filer til eget senere brug
 • At udskrive anvendte filer på papir.
 • At sende anvendte filer (som fil eller hard copy) til rådgivere eller myndigheder som led i egen konkret sagsbehandling.

Brugsretten omfatter ikke:

 • Videresalg eller videredistribution af Blanketkiosken.dk’s dokumentfiler i disses oprindelige tilstand, hverken i digital form eller på papir.
 • Forsøg på indtrængen i dokumentfiler eller dele heraf, der er beskyttet med kodeord.

Persondatapolitik – sikkerhed, indsigt og indsigelse

En besøgende på Blanketkiosken.dk kan alene identificeres såfremt man er registreret kunde og kun gennem det faktiske køb. Al anden trafik end køb logges anonymt. Blanketkiosken fører således anonymiseret statistik over antal besøg, varevisninger, ordrer, omsætning, søgeord og henvisninger med det formål at udvikle Blanketkioskens brugervenlighed og varesortiment.

Som det også fremgår ovenfor under afsnittet “Kundeprofil, brugernavn og kodeord”, så logger Blanketkiosken af hensyn til kundebetjeningen udelukkende følgende oplysninger om kunden: E-mailadresse, CVR-nummer (kun for virksomheder), kontaktperson (kun for virksomheder), navn, adresse, postnummer, by, land og telefon.

Indtastning af kundeoplysninger til oprettelse af brugerprofil krypteres ikke. Udveksling over Internet af kundeoplysninger i forbindelse med kortbetaling er beskyttet med SSL-kryptering, som er den af PBS og bankerne godkendte standard. Oplysningerne anvendes ikke til markedsføring, men benyttes alene til at foretage fakturering og levere kundens køb. Af sikkerhedshensyn opbevares ingen oplysninger om betalingskort, konti og øvrige data, der vedrører betaling..

Registrerede oplysninger behandles fortroligt, og Blanketkiosken.dk videregiver ikke personoplysninger til tredjemand. Registrerede kunder har altid mulighed for indsigt og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Karnov Group Denmark A/S er dataansvarlig.

Cookies

Ved login på Blanketkiosken.dk installeres der cookies på kundens PC. Disse har udelukkende til formål at gøre det enkelt at logge ind samt at holde styr på, hvad der er bestilt (lagt i indkøbskurven). Man kan vælge at slette de modtagne cookies ved at vælge denne mulighed i sin browser. I Internet Explorer  6.0 (og senere versioner) slettes cookies under menuen “Funktioner”→ “Internetindstillinger”→ “Slet cookies”.

Virusbeskyttelse

Blanketkioskens dokumentfiler gennemgår viruscheck med de nyeste versioner af anerkendt antivirussoftware og er virusfri inden download til kundens PC. Download af dokumentfiler sker på kundens ansvar. Det er ligeledes kundens ansvar at holde sin PC beskyttet mod virusangreb.

Teknisk forbehold

Blanketkioskens dokumentfiler er kompatible med Microsoft Office 2000 og senere versioner, men vil i en række tilfælde kunne fungere også med tidligere versioner af Word og Excel. Det fremgår af de enkelte beskrivelser af dokumentfilerne, hvilke programmer og programversioner de pågældende filer er udviklet i. Det kan ikke i alle tilfælde garanteres, at filerne kan anvendes sammen med andre programversioner end de anførte eller med programmer, der måtte hævdes at være kompatible hermed.

Forbehold for trykfejl

Blanketkiosken tager forbehold for trykfejl.