Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Hvorfor udskrives en enkelt side i Excel på flere sider?

Får du en enkelt side (et enkelt faneblad) i Excel udskrevet på flere ark papir?

Vores blanketter i Excel er konstrueret, så en side (et faneblad) kan være på ét A4 ark. Nogle gange går det alligevel galt, fordi forskellige Excel- og Windows-versioner opfatter mål en smule forskelligt.

Du kan dog afhjælpe problemet ved at ændre på udskriften. Gå ind i menuen ”Filer” (i øverste venstre hjørne) og vælg menupunktet ”Vis udskrift”. Her ses udskriften, som den bliver på printeren.

Tryk på knappen ”Margener”, så de vises som stiplede linjer på udskriftsbilledet. Herefter kan du trække med musemarkøren i margenerne, indtil udskriften er tilfredsstillende.

Træk i de stiplede linjer

Du kan også vælge at justere margener via knappen ”Indstil…”, fanebladet ”Margener”, hvor du kan indtaste mål og midterstille siden vandret og lodret. Ofte er 1 cm (eller lidt mindre) minimum for, hvad printeren vil acceptere.

En sidste mulighed er at skalere siden i udprint. Tryk på knappen “Indstil…” og vælg fanebladet ”Side”. Under punktet ”Skalering” kan du formindske siden, så den passer til de marginer, du har sat.