Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Blanketkioskens dokumentformater

Blanketkioskens dokumenter er fortrinsvis til Word og Excel. De kan derfor redigeres på skærmen, gemmes, sendes pr. e-mail – og selvfølgelig printes ud.

Dokumenterne kan være både formularer og blanketter:


En formular er et juridisk standarddokument, hvor brugeren kan redigere teksten frit, så den svarer til behovet.

Eksempler på formularer er gavebrev, testamente eller ansættelseskontrakt for funktionærer. Juridiske formularer kaldes også ofte for juridiske paradigmer.

Formularer er i Word format, da Word nu engang egner sig bedst til tekst.

Formular

Formular, hvor teksten frit kan redigeres


En blanket er et låst dokument, hvor det kun er muligt at skrive i  åbne felter.

Blanketten er låst, fordi den letter brugerens betjening, men også fordi teksten ofte er bestemt af myndighederne og derfor ikke må ændres.

Blanketter kan være både i Word- og Excel-format. Excel er primært valgt til de blanketter, hvor der optræder udregninger. I Excel vil du typisk kunne kende udfyldefelter på, at de har fået en svag lysegrøn baggrund; i Word er de grå.

Blanket – kun de grønne felter udfyldes


Ved alle Blanketkioskens dokumenter er det angivet, hvilket filformat der er tale om, og om det er en formular eller en blanket.


Enkelte dokumenter er både blanket og formular, idet dele af dokumentet kan være låst, mens andre dele er åbne for redigering direkte i teksten.

Eksemplet er pantebreve, som ifølge myndighedskrav skal overholde visse retningslinjer (hvor dokumentet derfor er låst), men hvor brugeren ofte har behov for at kunne redigere direkte i dele af teksten (der derfor er åben).

Blanket med åben formulartekst forneden


Både formularer og blanketter kan som normale Office-dokumenter gemmes på harddisken af brugeren, inklusive eventuelle ændringer.  De kan også sendes vedlagt en e-mail, f.eks. i en korrespondance med myndigheder eller med en sagkyndig. Og selvfølgelig kan de udskrives  og eventuelt underskrives.

Hvis man har en digital signatur, kan et dokument endda signeres og sendes digitalt, så man undgår at indsende det på papir. Check dog forinden, om den pågældende modtager er i stand til at modtage digitalt signerede data. Bemærk også, at visse dokumenter kræver vitterlighedsvidner, der  også skal signere.