Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Virksomhed - økonomi

Dokumenter i relation til virksomhedens økonomi

Antal : 27

Bankafstemning / afstemning af bankkonto

Bankafstemning / afstemning af bankkonto

Regneark til afstemning af bankkonto / bankafstemning (bogholderi vs. kontoudtog fra bank). Regnearket håndterer registrerede hævninger og indsætninger såvel som ikke-fremkomne hævninger og indsætninger. De...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Betalingspåkrav, forenklet inkasso

Betalingspåkrav, forenklet inkasso

Reglerne for forenklet inkasso omfatter tilgodehavender under 100.000 kr. (“småsagsbehandling”).  Kreditor kan ifølge reglerne sende sit krav direkte til fogedretten i form af et særligt...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Betalingspåmindelse / rykker

Betalingspåmindelse / rykker

Betalingspåmindelse / rykker ved manglende betaling af faktura(er). Excel udregner totalen af samtlige indtastede fakturaer, og der er mulighed for at individualisere teksten til at...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Brændstofregnskab / benzinregnskab for transportmiddel

Brændstofregnskab / benzinregnskab for transportmiddel

Få overblik over udgifterne til drivmiddel (benzin, diesel mv.) til dit køretøj (bil, motorcykel mv.) med dette enkle Excel-regneark. På arket er der plads til...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Drifts- og likviditetsbudget

Drifts- og likviditetsbudget

Blankettens 3 sider fungerer som hhv. driftsbudget, likviditetsbudget og privatbudget. Dokumentet er derfor velegnet til at give overblik over den lille virksomheds budget og virksomhedsejerens...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Faktura, version 1 (Arial)

Faktura, version 1 (Arial)

Standardfaktura, der løser den lille virksomheds faktureringsproblem. De relevante stamoplysninger (virksomhed, adresse,mv.) indlægges i blanketten, der herefter fungerer som skabelon. Excel udregner den samlede faktura,...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Faktura, version 2 (Times)

Faktura, version 2 (Times)

Standardfaktura, der løser den lille virksomheds faktureringsproblem.De relevante stamoplysninger (virksomhed, adresse, mv.) indlægges i blanketten, der herefter fungerer som skabelon. Excel udregner den samlede faktura, efter...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Honoraropgørelse

Honoraropgørelse

Honoraropgørelsen indeholder de relevante felter til at specificere opdragsgiver og opdragstager, opgavens art, de enkelte arbejdsopgaver og det hermed forbundne tidsforbrug mv. Excel udregner selv...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Kasserapport / kassekladde

Kasserapport / kassekladde

Kasserapporten er beregnet til den lille virksomhed eller til at holde regnskab med kaffekasse, kontantkasse eller lignende. Dokumentet består af 12 blade med plads til...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Kørebog BASIC - for firmabil, med kilometerregnskab

Kørebog BASIC - for firmabil, med kilometerregnskab

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger med angivelse af dato, destination og kilometervisning før og efter rejsen. Den samlede enkeltstrækning og summen af alle...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Kørebog BASIC - for privatbil el. firmabil, blandet kørsel erhverv/privat

Kørebog BASIC - for privatbil el. firmabil, blandet kørsel erhverv/privat

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og giver oversigt over den samlede anvendelse af et køretøj, der anvendes både tjenstligt og privat. Kørebogen angiver...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Kørebog BASIC - opgørelse af kilometergodtgørelse (1)

Kørebog BASIC - opgørelse af kilometergodtgørelse (1)

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og anvendes i forbindelse med refusion af kørselsudgifter ved tjenesterejser mv. Oplysninger om den enkelte kørsel (dato, start/slut,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Kørebog BASIC - opgørelse af kilometergodtgørelse (2)

Kørebog BASIC - opgørelse af kilometergodtgørelse (2)

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og anvendes i forbindelse med refusion af kørselsudgifter ved tjenesterejser mv. Kørebogen angiver dato, rejse fra/til, rejsens formål,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Kørebog PRO - for firmabil, med kilometerregnskab

Kørebog PRO - for firmabil, med kilometerregnskab

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og indeholder 20 ark med hver 23 rejser, hvor kilometertal udregnes for regnskabsåret og for det enkelte ark....
Læs mere

Pris DKK 205,00


Kørebog PRO - for privatbil el. firmabil, blandet kørsel erhverv/privat

Kørebog PRO - for privatbil el. firmabil, blandet kørsel erhverv/privat

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og indeholder i alt 20 ark med hver 22 rejser, hvor alle relevante totaler, inkl. fradrag, udregnes for...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Kørebog PRO - opgørelse af kilometergodtgørelse (1)

Kørebog PRO - opgørelse af kilometergodtgørelse (1)

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og indeholder 20 ark med hver 23 rejser, hvor kilometertal og kilometergodtgørelse udregnes både for regnskabsåret og for...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Kørebog PRO - opgørelse af kilometergodtgørelse (2)

Kørebog PRO - opgørelse af kilometergodtgørelse (2)

Kørebogen er en Excel-udgave af kendte kørebøger og indeholder 20 ark med hver 23 rejser, hvor kilometergodtgørelse udregnes både for det enkelte ark og for...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Lønseddel

Lønseddel

Lønseddel uden brug af økonomisystem. Lønseddelen udregner selv udbetalt løn, skatter og bidrag på basis af angiven løn, skatteprocent, fradrag, pensionsbidrag mv. Dokumentformat Dokumentet...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Lønseddel uden beløbsafrunding

Lønseddel uden beløbsafrunding

Lønseddel uden brug af økonomisystem. Lønsedlen udregner selv udbetalt løn, skatter og bidrag på basis af den angivne løn, skatteprocent, fradrag, pensionsbidrag mv., men afrunder...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Medarbejderudlæg

Medarbejderudlæg

Blanket til specifikation af medarbejderudlæg. Medarbejderens enkelte udlæg anføres med dato, beskrivelse af udlæg, bilagsnummer og konto. Hvert beløb kan omregnes til danske kroner fra...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Ordrebekræftelse, detail

Ordrebekræftelse, detail

Ordrebekræftelsen kan anvendes ved levering af enheder i styksalg mv. Ordrebekræftelsen indeholder oplysningerne vedrørende leverandør og kunde (herunder leveringsadresse mv.). Herudover specificeres de varer, der...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Regnskab for betalingskort

Regnskab for betalingskort

Blanket til specifikation af udgifter i forbindelse med brug af betalingskort udstedt af virksomheden til medarbejderen. Udgifter til hotel, taxi, udlejningsvogn, benzin, tog, fly, lokaltrafik/bus,...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Rejseafregning - skattefri rejsegodtgørelse

Rejseafregning - skattefri rejsegodtgørelse

Blanket til beregning af skattefri rejsegodtgørelse for medarbejderens rejser. Blanketten er baseret på SKATs aktuelle regler og omfatter de nødvendige oplysninger for rejsen (tidspunkt for...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Rejseafregning - skattefri rejsegodtgørelse (engelsk udgave)

Rejseafregning - skattefri rejsegodtgørelse (engelsk udgave)

Engelsksproget blanket til beregning af skattefri rejsegodtgørelse for medarbejderens rejser. Blanketten er baseret på SKATs aktuelle regler og omfatter de nødvendige oplysninger for rejsen (tidspunkt...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Repræsentationsafregning

Repræsentationsafregning

Udgifter til repræsentation er rent skattemæssigt underkastet forskellige fradragsregler alt efter omstændighederne omkring repræsentationen, personkredsen, hvilken form for repræsentation, der er tale om mv. Blanketten...
Læs mere

Pris DKK 255,00


Timeseddel for projekter

Timeseddel for projekter

Enkelt projekttimeseddel, der indeholder relevante felter mhp. at specificere kunden, opgavens art, de enkelte arbejdsopgaver og hvornår de er udført, samt det hermed forbundne tidsforbrug...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Transporterklæring

Transporterklæring

En transporterklæring er et dokument som man udfylder, hvis man ønsker at overdrage inddrivelsesretten til en fordring til en anden person eller virksomhed. Nærværende dokument...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Antal : 27