Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Forening

De grundlæggende dokumenter til at danne og lede en forening.

Antal : 12

Arbejdsfordeling for bestyrelsen i forening

Arbejdsfordeling for bestyrelsen i forening

Arbejdsfordelingen i en foreningsbestyrelse fastlægges normalt på det første bestyrelsesmøde. Blanketten dokumenterer den vedtagne fordeling af poster og arbejdsopgaver og kan anvendes internt samt til...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Bestyrelsens beretning i forening

Bestyrelsens beretning i forening

Bestyrelsens beretning i en forening fremlægges normalt til debat og efterfølgende godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling. Dokumentet er udformet som en formular, der frit kan...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Forslag til generalforsamlingen (eksempel)

Forslag til generalforsamlingen (eksempel)

Bestyrelsen stiller i eksemplet forslag om, at generalforsamlingen giver prokura til bestyrelsen om salg af hanebåndsloft ifølge specificerede betingelser (flertal, pris, relation til andelskrone, indtægter...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Fuldmagt til generalforsamling i forening

Fuldmagt til generalforsamling i forening

Det afhænger af de konkrete foreningsvedtægter, hvorvidt det er muligt at stemme via fuldmagt til generalforsamlinger. Det er også forskelligt, om medlemmerne helt overdrager retten...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Indkaldelse til bestyrelsesmøde i forening

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i forening

Minimumsindholdet af en indkaldelse til bestyrelsesmødet i en forening bør fremgå af bestyrelsens forretningsorden. Nærværende formular til mødeindkaldelse knytter sig til Forretningsorden for bestyrelsen i...
Læs mere

Pris DKK 21,00


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i forening

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i forening

Minimumsindholdet af en indkaldelse til ordinær generalforsamling i en forening er ofte defineret i vedtægterne og vil eksempelvis kunne se ud som i nærværende dokument,...
Læs mere

Pris DKK 21,00


Leverandørfortegnelse i forening

Leverandørfortegnelse i forening

En leverandørfortegnelse er nyttig i enhver større forening eller anden organisation, bl.a. hvis den ejer fast ejendom. Nærværende dokument giver mulighed for at vedligeholde kontaktdata...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Medlemsliste for forening

Medlemsliste for forening

Medlemslisten er vigtig for at kunne dokumentere antallet af medlemmer over omverdenen, verificere stemmeret ved generalforsamlinger samt afstemme foreningens økonomi via kontingentindbetalinger. Nærværende medlemsliste sikrer...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Oversigt over vedligeholdelsesarbejder i forening

Oversigt over vedligeholdelsesarbejder i forening

Hvis en forening råder over fast ejendom, transportmidler eller andet, der kræver vedligeholdelse over de enkelte regnskabsår, vil nærværende beregningsskema vil nyttigt til at skabe...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Referat af bestyrelsesmøde i forening

Referat af bestyrelsesmøde i forening

Referatet af et ordinært bestyrelsesmøde i en forening knytter sig naturligvis til indholdet af dagsordenen for det møde, referatet dækker. Nærværende formular til mødereferat knytter...
Læs mere

Pris DKK 21,00


Referat af ordinær generalforsamling i forening

Referat af ordinær generalforsamling i forening

Referatet af den ordinære generalforsamling i en forening er givet af dagsordenen for selve mødet, men den kan eksempelvis formuleres efter nærværende formular, der indeholder...
Læs mere

Pris DKK 21,00


Standardvedtægter for forening

Standardvedtægter for forening

Formularen kan anvendes som inspirationsgrundlag, når man danner en ny forening, eller hvis man overvejer at ændre vedtægterne for en bestående. Hovedafsnittene omfatter foreningens navn,...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Antal : 12