Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Familie

De nødvendige dokumenter i forbindelse med papirløst samliv, ægteskab, børn, separation og skilsmisse, arv, gave og dødsfald

Antal : 97

Åbningsstatus, aktiver og passiver på dødsdagen (SK14)

Åbningsstatus, aktiver og passiver på dødsdagen (SK14)

Opstilling af et dødsbos aktiver og passiver på dødsdagen, se dødsboskiftelovens § 25, stk. 5, § 33, stk. 3, og § 52. Åbningsstatus skal ved...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Åbningsstatus, aktiver og passiver på dødsdagen (SK14) integreret med samtlige bilag (A-H)

Åbningsstatus, aktiver og passiver på dødsdagen (SK14) integreret med samtlige bilag (A-H)

Opstilling af et dødsbos aktiver og passiver på dødsdagen, se dødsboskiftelovens § 25, stk. 5, § 33, stk. 3, og § 52. Åbningsstatus skal ved...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Aftale om fælles forældremyndighed og samvær

Aftale om fælles forældremyndighed og samvær

Aftalen anvendes vedrørende børn, når forældre går fra hinanden, når man er enige om at fortsætte med fælles forældremyndighed, og hvordan samværet skal fastsættes. Aftalen...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Anerkendelse af faderskab

Anerkendelse af faderskab

Hvis en mand får barn med en kvinde, han ikke er gift med, kan han anerkende faderskabet til barnet via blanketten "Anerkendelse af faderskab". Anerkendelsen af faderskabet...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anerkendelse af medmoderskab

Anerkendelse af medmoderskab

Hvis en kvinde får barn med en kvinde, hun ikke er gift med, kan hun anerkende medmoderskabet til barnet via blanketten "Anerkendelse af medmoderskab". Anerkendelsen af medmoderskabet medfører...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed

Anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed

Forældre, der ikke er gift med hinanden, kan aftale, at de skal have fælles forældremyndighed. Aftalen er kun gyldig, hvis den...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anmeldelse af aftale om ophør af fælles forældremyndighed

Anmeldelse af aftale om ophør af fælles forældremyndighed

Hvis forældre med fælles forældremyndighed flytter fra hinanden, medfører det ikke i sig selv, at den fælles forældremyndighed ophører. Den fortsætter også efter forældrenes separation...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anmeldelse af aftale om overførsel af forældremyndighed

Anmeldelse af aftale om overførsel af forældremyndighed

Hvis en af forældrene har forældremyndigheden over det fælles barn alene, kan forældremyndigheden ved aftale mellem forældrene overføres fra denne forælder til den anden forælder....
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anmeldelse om udtræden af folkekirken

Anmeldelse om udtræden af folkekirken

Ved udtræden af folkekirken ophører pligten til at betale kirkeskat, og samtidigt fraskrives retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster. Vedlæg dåbsattest....
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmeldelse til statsforvaltningen af bodelingsoverenskomst

Anmeldelse til statsforvaltningen af bodelingsoverenskomst

Dokumentet benyttes til anmeldelse af ægtefællernes aftale om deling af boet i forbindelse med opløsning af ægteskabet ved separation eller skilsmisse. NB: Anmeldelsen forudsætter selve...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om boudlæg

Anmodning om boudlæg

Et dødsbo afsluttes uden skiftebehandling, når boet ikke overstiger 43.000 kr. efter betaling af rimelige udgifter ved begravelsen, boets behandling og gæld, jf. dødsboskifteloven kap....
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling

Anmodning om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling

Statsforvaltningen tilbyder forældre, der er uenige om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, børnesagkyndig rådgivning. Rådgivningen er også åben for børn og tilbydes børn, når det...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anmodning om forenklet privat skifte

Anmodning om forenklet privat skifte

Hvis man på forhånd kan se, at der ikke skal betales boafgift af arven, bliver boet ofte behandlet som forenklet privat skifte (jf. dødsboskiftelovens §...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om forenklet privat skifte med ægtefælle som eneste arving

Anmodning om forenklet privat skifte med ægtefælle som eneste arving

Hvis en gift person dør uden at efterlade sig børn og uden at have oprettet testamente, er ægtefællen eneste arving i boet. Boet bliver da...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om privat skifte

Anmodning om privat skifte

Blanket til anmodning om at gennemføre privat skifte jf. dødsboskiftelovens § 25 (i modsætning til bobestyrerbo). Privat skifte kræver, at arvingerne er enige om det....
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om privat skifte med udenlandske arvinger

Anmodning om privat skifte med udenlandske arvinger

Hvis arvingerne er enige om det, kan boet skiftes privat (jf. dødsboskiftelovens § 25). Blanketten indsendes til skifteretten, hvis der er undenlandske arvinger. Ved privat...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om separation

Anmodning om separation

Statsforvaltningen kan separere eller skille et ægtepar, hvis begge er enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen: - Skal der være en pligt...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om skilsmisse efter separation

Anmodning om skilsmisse efter separation

Som ægtefælle har man ret til skilsmisse efter 1 års separation. Ægtefæller har ret til skilsmisse efter 6 måneders separation, hvis de er enige om...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om skilsmisse uden forudgående separation

Anmodning om skilsmisse uden forudgående separation

I nogle situationer kan man blive skilt uden først at have været separeret. Det gælder, hvis   • Den anden har været utro....
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om udlæg af boet til ægtefælle

Anmodning om udlæg af boet til ægtefælle

Hvis afdødes og ægtefællens samlede formue ikke overstiger 740.000 kr., bliver hele boet udlagt til ægtefællen, jf. dødsboskiftelovens § 22. Er afdødes og ægtefællens samlede...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om uskiftet bo

Anmodning om uskiftet bo

Har afdøde efterladt sig børn, kan ægtefællen sidde i uskiftet bo efter anmodning jf. dødsboskiftelovens § 24. En ægtefælle har ret til...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ansøgning om bortfald af børnebidrag

Ansøgning om bortfald af børnebidrag

Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om bortfald af børnebidrag, hvis der søges om det, og betingelserne er opfyldt. Bidraget ophører, hvis/når: - forældrene flytter sammen. -...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om børnebidrag og bidrag til udgifterne ved fødslen m.v.

Ansøgning om børnebidrag og bidrag til udgifterne ved fødslen m.v.

Børnebidrag er den pengeydelse, som betales til forsørgelse af børn, hvis børn og forældre ikke bor sammen. Forældre er hver for sig forpligtet...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om fastsættelse af børnebidrag

Ansøgning om fastsættelse af børnebidrag

Statsforvaltningen kan efter ansøgning fastsætte børnebidrag, hvis en forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for sine børn. Børnebidraget fastsættes efter bidragsbetalers økonomiske forhold....
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om forhøjelse af børnebidrag

Ansøgning om forhøjelse af børnebidrag

Statsforvaltningen kan efter ansøgning fastsætte børnebidrag, hvis en forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for sine børn. Børnebidraget fastsættes efter bidragsbetalers økonomiske forhold....
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om forældremyndighed/bopæl

Ansøgning om forældremyndighed/bopæl

Forældrene kan indgå en aftale om ændring af forældremyndigheden, hvis de er enige om, hvem der skal have forældremyndigheden. Det kan være aftale om fælles...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering

Hvem kan søge? Personer kan søge gældssanering. Selskaber, foreninger og lignende kan ikke. Hvad er betingelserne for gældssanering?For det første, at du ikke...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ansøgning om nedsættelse af børnebidrag

Ansøgning om nedsættelse af børnebidrag

Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om nedsættelse af børnebidrag, hvis der søges om det, og betingelserne er opfyldt. Et forhøjet børnebidrag kan efter ansøgning blive nedsat til...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om samvær

Ansøgning om samvær

Et barn har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos. Hvis forældrene er uenige om omfanget og udøvelsen...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om ægtefællebidrag (hustrubidrag)

Ansøgning om ægtefællebidrag (hustrubidrag)

Når et ægtepar bliver separeret eller skilt, har det ikke længere pligt til at forsørge hinanden.  Parterne kan dog aftale, at den ene...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Arveafkald til fordel for ens børn

Arveafkald til fordel for ens børn

Ifølge arveloven kan en arving give afkald på sin arveret, hvis arveladeren endnu ikke er død. Arven tilfalder da i stedet eventuelle andre arvinger. Dokumentet...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Arveafkald, generelt

Arveafkald, generelt

Ifølge arveloven kan en arving give afkald på sin arveret, hvis arveladeren endnu ikke er død. Arven tilfalder da i stedet eventuelle andre arvinger. Et...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Arveforskud

Arveforskud

Dokument om arveforskud (i modsætning til “gave”). Kan især anvendes af familiemedlemmer i lige linje. Vær opmærksom på bundfradragets størrelse. Det reguleres hvert år, mere...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Bodelingsoverenskomst

Bodelingsoverenskomst

Formular til indgåelse af aftale om deling af boet mellem ægtefæller ved separation/ skilsmisse. Dokumentet bruger et ægteskab uden særeje som eksempel, hvor et tidligere...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Boopgørelse

Boopgørelse

Endelig opgørelse af boet efter afvikling af boets aktiver og passiver. Ved privat skifte skal endelig boopgørelse indleveres til skifteretten inden 15 måneder efter dødsdagen....
Læs mere

Pris DKK 305,00


Boopgørelse - bilag til bodelingsoverenskomst

Boopgørelse - bilag til bodelingsoverenskomst

Formular til opgørelse af fællesboet ved skilsmisse eller separation. Boopgørelsen specificerer ægtefællernes respektive bodele på henholdsvis aktiver og passiver og vedlægges som bilag til bodelingsoverenskomst...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Børnetestamente - én har forældremyndigheden

Børnetestamente - én har forældremyndigheden

Nærværende børnetestamente kan anvendes, når kun én forælder har forældremyndigheden. Et børnetestamente sikrer dit barns vilkår, hvis du skulle dø, inden barnet fylder 18...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Børnetestamente - to har forældremyndigheden

Børnetestamente - to har forældremyndigheden

Børnetestamentet kan anvendes af par, der ønsker at have indflydelse på, hvem myndighederne i tilfælde af den enes eller begges død tillægger forældremyndigheden over de...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Ejerforhold vedrørende aktiverne i fællesbo (SK14B). Bilag til åbningsstatus SK14.

Ejerforhold vedrørende aktiverne i fællesbo (SK14B). Bilag til åbningsstatus SK14.

Udfyldes som bilag til åbningsstatus i dødsboer (SK14), hvor der er en efterlevende ægtefælle. Aktiver opgives ved navn og ejerandel i procent (hhv. ejes af...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Erklæring om solvens eller solvenserklæring

Erklæring om solvens eller solvenserklæring

I boer, der skiftes privat, skal mindst én arving være myndig og solvent, ifølge dødsboskiftelovens § 25, stk. 1, nr. 3. Betingelsen opfyldes normalt ved,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Fastættelse af uddannelsesbidrag til børn over 18 år

Fastættelse af uddannelsesbidrag til børn over 18 år

Blanketten bruges til ansøgning om uddannelsesbidrag. Uddannelsesbidrag er en ydelse som pålægges en forælder at betale til undervisning og uddannelse efter at barnet er fyldt...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Formueoversigt i skiftet bo

Formueoversigt i skiftet bo

Formueoversigten indsendes af bobestyrer til skifteretten og viser, hvilke fællesejemidler og fuldstændige særejemidler (fast ejendom, løsøre, penge, indestående i bank m.v.) afdøde og den efterlevende...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Forventede indtægter og udgifter (SK14A). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Forventede indtægter og udgifter (SK14A). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Blanketten udfyldes ved forventede indtægter og udgifter vedrørende de af dødsboets aktiver, der fremgår af post 14-23 på Åbningsstatus (SK14), dvs. bankkonti, aktier, andelsbeviser, obligationer,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Fuldstændigt særeje for arvingerne (klausul til indsættelse i testamente)

Fuldstændigt særeje for arvingerne (klausul til indsættelse i testamente)

Klausul beregnet til indsættelse i testamente mhp. fuldstændigt særeje for arvingerne. Ved et fuldstændigt særeje for arvingerne tilhører arven arvingerne som fuldstændigt særeje og skal...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Fuldstændigt særeje for længstlevende (klausul til indsættelse i testamente)

Fuldstændigt særeje for længstlevende (klausul til indsættelse i testamente)

Klausul beregnet til indsættelse i testamente mhp. fuldstændigt særeje for længstlevende. Ved et fuldstændigt særeje for længstlevende tilhører arven den længstlevende som fuldstændigt særeje og...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Fødselsanmeldelse

Fødselsanmeldelse

AFLEVERES eller sendes senest 14 dage efter fødslen til sognepræsten / kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl. Har moderen ikke bopæl (folkeregisteradresse), afleveres...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Gavebrev, kontanter

Gavebrev, kontanter

Større pengegaver kan få skattemæssige konsekvenser, og der kan være tvivl om, hvilke vilkår der eventuelt er knyttet til gaven, hvilket eksempelvis kan få betydning...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Gavebrevserklæring, 10 års løbetid (fuldt fradrag)

Gavebrevserklæring, 10 års løbetid (fuldt fradrag)

For gaver til visse velgørende organisationer og institutioner er der fuldt skattemæssigt fradrag. Kravet er, at giveren afgiver en erklæring om støtte for en periode...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Gaveægtepagt

Gaveægtepagt

En gaveægtepagt forhindrer eksempelvis, at ægtefællens kreditorer gør udlæg i gaven. Ved større gaver, eksempelvis en bil eller et kunstværk, kan det derfor være en...
Læs mere

Pris DKK 300,00


Genpart af en testamentarisk disposition eller tilkendegivelse om forældremyndighed

Genpart af en testamentarisk disposition eller tilkendegivelse om forældremyndighed

Genpart af testamenter, der indleveres til notaren, skal være forsynet med en forside udformet i overensstemmelse med bilag 1 til Bekendtgørelse om notarialforretninger. Det samme...
Læs mere

Pris DKK 10,00


Gensidigt testamente, ugifte samboende med hver deres særbørn

Gensidigt testamente, ugifte samboende med hver deres særbørn

Gensidigt testamente for ugifte samboende med hver deres særbørn, efter hvilket den længstlevende skal arve mest muligt efter den anden, og den først afdødes eventuelle...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Gensidigt testamente, ægtepar med kombinationssæreje, særbørn og fællesbørn

Gensidigt testamente, ægtepar med kombinationssæreje, særbørn og fællesbørn

Gensidigt testamente for ægtepar med kombinationssæreje og såvel særbørn og fællesbørn, ifølge hvilket den længstlevende skal kunne sidde i uskiftet bo med førstafdødes livsarvinger. Testamenter...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Gældens fordeling i fællesbo (SK14C). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Gældens fordeling i fællesbo (SK14C). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Udfyldes som bilag til åbningsstatus i dødsboer (SK14), hvor der er en efterlevende ægtefælle. Gældsposter opgives ved navn og hæftelse i procent (hhv. ejes af...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Kombinationssæreje for arvingerne (klausul til indsættelse i testamente)

Kombinationssæreje for arvingerne (klausul til indsættelse i testamente)

Klausul beregnet til indsættelse i testamente mhp. kombinationssæreje for arvingerne. Ved et kombinationssæreje for arvingerne bliver arven skilsmissesæreje for arvingerne og skal således ikke deles...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Kombinationssæreje for længstlevende (klausul til indsættelse i testamente)

Kombinationssæreje for længstlevende (klausul til indsættelse i testamente)

Klausul beregnet til indsættelse i testamente mhp. kombinationssæreje for længstlevende. Ved et kombinationssæreje bliver arven til arvingens skilsmissesæreje, så arven ikke deles med arvingens ægtefælle...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Konfirmations- og beklædningsbidrag

Konfirmations- og beklædningsbidrag

Konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag kan kun søges, hvis forælderen har haft udgifter i anledning af konfirmationen/beklædningen. Afgørelse om konfirmations-/beklædningsbidrag træffes af statsforvaltningen, hvor den, der...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Meddelelse om a konto udlæg fra dødsbo

Meddelelse om a konto udlæg fra dødsbo

Hvis en bestyrer af et dødsbo inden skæringsdagen for opgørelsen af boet udlægger nogle af dødsboets aktiver, dvs. frigør dem til arvingerne eller andre, skal...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Min sidste vilje - de praktiske ønsker i forbindelse med egen begravelse, gravsted mm.

Min sidste vilje - de praktiske ønsker i forbindelse med egen begravelse, gravsted mm.

Dokumentet fastlægger de præcise retningslinier i forbindelse med ens egen død: Skal man begraves eller brændes, hvordan skal en eventuel ceremoni afholdes, hvordan med evt....
Læs mere

Pris DKK 100,00


Morens oplysninger til sagen om faderskab eller medmoderskab

Morens oplysninger til sagen om faderskab eller medmoderskab

Blanketten skal kun udfyldes, hvis moren og faren/medmoren ikke afgiver en omsorgs- og ansvarserklæring (BKF3030 eller BKF3035). Hvis moren får barn med en person, som hun ikke...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab (medfører fælles forældremyndighed)

Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab (medfører fælles forældremyndighed)

Forældre, der ikke er gift med hinanden og ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, kan erklære det via blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring". Når...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab (medfører fælles forældremyndighed)

Omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab (medfører fælles forældremyndighed)

Forældre, der ikke er gift med hinanden og ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, kan erklære det via blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring". Når...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Prøvelsesbog / prøvelsesattest før ægteskab

Prøvelsesbog / prøvelsesattest før ægteskab

Prøvelsesattesten er kommunens erklæring om, at ægteskabet vil være lovligt. Ægteskabets parter får attesten gennem bryllupskontoret på rådhuset i bopælskommunen. Parterne indsender dåbs- og navneattester...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Samejeoverenskomst vedrørende fast ejendom

Samejeoverenskomst vedrørende fast ejendom

En samejeoverenskomst vedrørende fast ejendom fastlægger de regler, der skal gælde, hvis der opstår ændringer i ejernes indbyrdes forhold. Samejeoverenskomst er især relevant ved papirløst...
Læs mere

Pris DKK 255,00


Samlivskontrakt

Samlivskontrakt

Det er nok de færreste, der indleder et papirløst forhold med særlig lyst til at beskæftige sig med det tilfælde, at forholdet skulle briste. Men...
Læs mere

Pris DKK 255,00


Samtykke til uskiftet bo (begunstigelse af forælders nye ægtefælle)

Samtykke til uskiftet bo (begunstigelse af forælders nye ægtefælle)

Denne blanket anvendes af børn, der på forhånd vil sikre, at deres mors eller fars nye ægtefælle kan sidde i uskiftet bo, hvis deres mor...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Samtykke til uskiftet bo givet af børn efter forælders død

Samtykke til uskiftet bo givet af børn efter forælders død

Blanketten anvendes af børn, der efter deres mors eller fars død vil sikre, at deres mors eller fars nye ægtefælle kan sidde i uskiftet bo. Den...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Skiftefuldmagt

Skiftefuldmagt

Aftale om at fuldmægtigen kan handle på fuldmagtsgiverens vegne ved behandling af et dødsbo. Fuldmagten bemyndiger en anden - advokat eller slægtning - til at...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Skiftefuldmagt, engelsk - Power of Attorney

Skiftefuldmagt, engelsk - Power of Attorney

Engelsksproget aftale om at fuldmægtigen kan handle på fuldmagtsgiverens vegne ved behandling af et dødsbo. Fuldmagten bemyndiger en anden, eksempelvis advokat eller slægtning, til at...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Specifikation til aktiv 13, 14 og 15 i åbningsstatus - bankkonti, fast ejendom og andelsbolig (SK14D). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Specifikation til aktiv 13, 14 og 15 i åbningsstatus - bankkonti, fast ejendom og andelsbolig (SK14D). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Vedlægges som bilag til åbningsstatus/boopgørelse (SK14) til dokumentation af bankkonti, fast ejendom og andelsbolig. Oplysninger vedrørende bankkonti omfatter kontotype, indestående, tilgodehavende renter. Summen af indeståender...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Specifikation til aktiv 16 og 17 i åbningsstatus - aktier, andelsbeviser, obligationer mm. (SK14E). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Specifikation til aktiv 16 og 17 i åbningsstatus - aktier, andelsbeviser, obligationer mm. (SK14E). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Vedlægges som bilag til åbningsstatus/boopgørelse til dokumentation af aktier og andelsbeviser tilhørende dødsboet. Oplysninger vedrørende aktier omfatter papirets navn og art, mængde, anskaffelsestidspunkt, kurs, indestående...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Specifikation til aktiv 18 i åbningsstatus - kommanditanparter (SK14G). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Specifikation til aktiv 18 i åbningsstatus - kommanditanparter (SK14G). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Vedlægges som bilag til åbningsstatus til dokumentation af skibsanparter tilhørende dødsboet. Oplysninger vedrørende skibsanparterne er opdelt i aktiver og passiver. Oplysningerne omfatter anpartens navn, pålydende,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Specifikation til aktiv 19 og 22 i åbningsstatus - investeringsbeviser mm.(SK14H). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Specifikation til aktiv 19 og 22 i åbningsstatus - investeringsbeviser mm.(SK14H). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Vedlægges som bilag til åbningsstatus til dokumentation af investeringsbeviser, forsikringspolicer, kapitalpensionskontrakter og indekskontrakter tilhørende dødsboet. Oplysninger vedrørende forsikringspolicer er opdelt på navn, pålydende, kurs og...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Successionsrækkefølge - tilføjelse til testamente

Successionsrækkefølge - tilføjelse til testamente

Tilføjelse vedrørende successionsrækkefølge indføjes i et testamente fordi man ønsker at sikre, at det arvede efter arvingens død går videre til nogen bestemte – eller...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Testamente for enlig med livsarvinger - fuldstændigt særeje

Testamente for enlig med livsarvinger - fuldstændigt særeje

Ifølge testamentet falder arven som fuldstændigt særeje. Arven skal derfor ikke deles med eventuelle ægtefæller ved separation, skilsmisse eller død. Ved arvingens død begunstiges derfor...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Testamente for enlig med livsarvinger - fuldstændigt særeje med valgfrihed for arvingerne

Testamente for enlig med livsarvinger - fuldstændigt særeje med valgfrihed for arvingerne

Ifølge testamentet falder arven som fuldstændigt særeje. Arven skal derfor ikke deles med eventuelle ægtefæller ved skilsmisse, separation eller død. Ved arvingens død begunstiges derfor...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Testamente for enlig med livsarvinger - skilsmissesæreje

Testamente for enlig med livsarvinger - skilsmissesæreje

Ifølge testamentet falder arven som skilsmissesæreje. Arven skal derfor ikke deles med eventuelle ægtefæller, hvis arvingen bliver separeret eller skilt. Hvis arvingen derimod bliver ved...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Testamente for enlig med livsarvinger - skilsmissesæreje med valgfrihed for arvingerne

Testamente for enlig med livsarvinger - skilsmissesæreje med valgfrihed for arvingerne

Ifølge testamentet falder arven som skilsmissesæreje. Arven skal derfor ikke deles med eventuelle ægtefæller, hvis arvingen bliver separeret eller skilt. Hvis arvingen derimod bliver ved...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Testamente for enlig uden livsarvinger

Testamente for enlig uden livsarvinger

Formular for enlig uden livsarvinger, bl.a. børn. I testamentet træffes der bestemmelse vedrørede bl.a. begravelse, legatarer, fordeling af arven, bobestyrer mv. Testamenter underskrives for notar...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Testamente for samlevende

Testamente for samlevende

Kan anvendes for samlevende ugifte og omfatter emnerne længstlevendes arv, fordeling af arven efter længstlevende, evt. skilsmissesæreje for arvingerne, evt. fuldstændigt særeje for længstlevende, virkning...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Testamente for ægtepar med fælles børn og evt. særbørn (fuldstændigt særeje for arvingerne)

Testamente for ægtepar med fælles børn og evt. særbørn (fuldstændigt særeje for arvingerne)

Testamentet er for ægtefæller med fælles børn, men kan også bruges af ægtefæller med både fælles børn og særbørn, og det knytter sig til den...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Testamente for ægtepar med fælles børn og evt. særbørn (kombinationssæreje for arvingerne)

Testamente for ægtepar med fælles børn og evt. særbørn (kombinationssæreje for arvingerne)

Testamentet er for ægtefæller med fælles børn, men kan også bruges af ægtefæller med både fælles børn og særbørn, og det knytter sig til den...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Testamente for ægtepar med fælleseje og med fællesbørn

Testamente for ægtepar med fælleseje og med fællesbørn

Testamentet er for ægtepar uden særeje og kun med fælles børn. Læs mere om testamente for ægtepar uden særeje og med fælles børn her...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Testamente for ægtepar med skilsmissesæreje, fællesbørn og særbarn

Testamente for ægtepar med skilsmissesæreje, fællesbørn og særbarn

Formularen er for et ægtepar med skilsmissesæreje, fællesbørn og særbarn af tidligere ægteskab. Forudsætningen for at anvende denne formular er, at der forinden er indgået...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Tillæg til ægtepagt - formuefællesskab (ophævelse af særeje)

Tillæg til ægtepagt - formuefællesskab (ophævelse af særeje)

En tidligere indgået ægtepagt omkring særeje vil med et særligt tillæg kunne ændres således at parterne opnår formuefællesskab (ophævelse af særeje). Nærværende dokument er et...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Udvidet gensidigt testamente for ugifte samlevende, fuldstændigt særeje (ny arvelov)

Udvidet gensidigt testamente for ugifte samlevende, fuldstændigt særeje (ny arvelov)

Testamentet udnytter muligheden i den nye arvelov gældende fra 1. januar 2008 for særligt at begunstige sin ugifte samlever, som om vedkommende var ægtefælle. Herved...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Udvidet gensidigt testamente for ugifte samlevende, kombinationssæreje (ny arvelov)

Udvidet gensidigt testamente for ugifte samlevende, kombinationssæreje (ny arvelov)

Testamentet udnytter muligheden i den nye arvelov gældende fra 1. januar 2008 for særligt at begunstige sin ugifte samlever, som om vedkommende var ægtefælle. Herved...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Vejledning om dødsboer og skifte

Vejledning om dødsboer og skifte

Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af de retlige forhold omkring dødsfald og behandling af dødsboer (skifte): Hvem anmelder dødsfaldet til skifteretten, hvem skal tage sig...
Læs mere

Pris DKK 10,00


Vejledning til "Åbningsstatus, (SK14)"

Vejledning til "Åbningsstatus, (SK14)"

Skifterettens vejledning vedrørende udfyldelse af SK14, Åbningsstatus, aktiver og passiver på dødsdagen (BKF7120 hhv. BKF7121). Dokumentformat Dokumentet er et rent tekstdokument på 2 A4 sider...
Læs mere

Pris DKK 10,00


Vejledning til "Boopgørelse"

Vejledning til "Boopgørelse"

Skifterettens vejledning til udfyldelse af blanketten "Boopgørelse på grundlag af åbningsstatus". Dokumentformat Dokumentet er et rent tekstdokument på 2 A4 sider i PDF format....
Læs mere

Pris DKK 10,00


Vidnetestamente - tilføjelse til testamente

Vidnetestamente - tilføjelse til testamente

Et vidnetestamente oprettes i modsætning til et notartestamente ved at testator (den som opretter testamente) straks underskriver testamentet i vidners nærvær, hvorefter vidnerne straks undertegner...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ægtepagt med delvist kombinationssæreje

Ægtepagt med delvist kombinationssæreje

Hvis ikke der er oprettet en ægtepagt, skal et ægtepar ved skilsmisse eller separation dele samtlige værdier. Ifølge en ægtepagt med delvist kombinationssæreje har hver...
Læs mere

Pris DKK 300,00


Ægtepagt med delvist kombinationssæreje med engelsk oversættelse

Ægtepagt med delvist kombinationssæreje med engelsk oversættelse

Samme ægtepagt som BKF2050, men med en engelsk oversættelse tilføjet nedenfor. Den engelske oversættelse er til orientering, hvis en af...
Læs mere

Pris DKK 400,00


Ægtepagt med fuldstændigt særeje

Ægtepagt med fuldstændigt særeje

En ægtepagt med fuldstændigt særeje fastsætter, at begge ægtefæller opretholder ejendomsretten til egne værdier både under ægteskabet, ved separation eller skilsmisse og ved en af...
Læs mere

Pris DKK 300,00


Ægtepagt med fuldstændigt særeje med engelsk oversættelse

Ægtepagt med fuldstændigt særeje med engelsk oversættelse

Samme ægtepagt som BKF2020, men med en engelsk oversættelse tilføjet nedenfor. Den engelske oversættelse er til orientering, hvis en af parterne ikke forstår...
Læs mere

Pris DKK 400,00


Ægtepagt vedrørende pensionsordninger (deling af specifikke pensionsordninger)

Ægtepagt vedrørende pensionsordninger (deling af specifikke pensionsordninger)

Ifølge ny lovgivning med ikrafttræden 1/1 2007 deles kapitalpensioner og ratepensioner mv. ikke ligeligt ved separation, skilsmisse eller bosondring. Et ægtepar kan imidlertid aftale i...
Læs mere

Pris DKK 300,00


Ægtepagt vedrørende pensionsordninger (deling af specifikke pensionsordninger) med engelsk oversættelse

Ægtepagt vedrørende pensionsordninger (deling af specifikke pensionsordninger) med engelsk oversættelse

Samme ægtepagt som BKF2006, men med en engelsk oversættelse tilføjet nedenfor. Den engelske oversættelse er til orientering, hvis en af parterne ikke forstår dansk,...
Læs mere

Pris DKK 400,00


Ændring af uddannelsesbidrag

Ændring af uddannelsesbidrag

Blanketten bruges til ansøgning om ændring af uddannelsesbidrag. Uddannelsesbidrag er en ydelse som pålægges en forælder at betale til undervisning og uddannelse efter at barnet...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Antal : 97