Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Familie - børn og unge

Dokumenter vedrørende børn og unge.
Bemærk, at der i mappen Separation og skilsmisse findes dokumenter til brug ved separation og skilsmisse.

Antal : 21

Aftale om fælles forældremyndighed og samvær

Aftale om fælles forældremyndighed og samvær

Aftalen anvendes vedrørende børn, når forældre går fra hinanden, når man er enige om at fortsætte med fælles forældremyndighed, og hvordan samværet skal fastsættes. Aftalen...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Anerkendelse af faderskab

Anerkendelse af faderskab

Hvis en mand får barn med en kvinde, han ikke er gift med, kan han anerkende faderskabet til barnet via blanketten "Anerkendelse af faderskab". Anerkendelsen af faderskabet...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anerkendelse af medmoderskab

Anerkendelse af medmoderskab

Hvis en kvinde får barn med en kvinde, hun ikke er gift med, kan hun anerkende medmoderskabet til barnet via blanketten "Anerkendelse af medmoderskab". Anerkendelsen af medmoderskabet medfører...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed

Anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed

Forældre, der ikke er gift med hinanden, kan aftale, at de skal have fælles forældremyndighed. Aftalen er kun gyldig, hvis den...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anmeldelse af aftale om ophør af fælles forældremyndighed

Anmeldelse af aftale om ophør af fælles forældremyndighed

Hvis forældre med fælles forældremyndighed flytter fra hinanden, medfører det ikke i sig selv, at den fælles forældremyndighed ophører. Den fortsætter også efter forældrenes separation...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anmeldelse af aftale om overførsel af forældremyndighed

Anmeldelse af aftale om overførsel af forældremyndighed

Hvis en af forældrene har forældremyndigheden over det fælles barn alene, kan forældremyndigheden ved aftale mellem forældrene overføres fra denne forælder til den anden forælder....
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anmodning om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling

Anmodning om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling

Statsforvaltningen tilbyder forældre, der er uenige om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, børnesagkyndig rådgivning. Rådgivningen er også åben for børn og tilbydes børn, når det...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om bortfald af børnebidrag

Ansøgning om bortfald af børnebidrag

Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om bortfald af børnebidrag, hvis der søges om det, og betingelserne er opfyldt. Bidraget ophører, hvis/når: - forældrene flytter sammen. -...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om børnebidrag og bidrag til udgifterne ved fødslen m.v.

Ansøgning om børnebidrag og bidrag til udgifterne ved fødslen m.v.

Børnebidrag er den pengeydelse, som betales til forsørgelse af børn, hvis børn og forældre ikke bor sammen. Forældre er hver for sig forpligtet...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om fastsættelse af børnebidrag

Ansøgning om fastsættelse af børnebidrag

Statsforvaltningen kan efter ansøgning fastsætte børnebidrag, hvis en forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for sine børn. Børnebidraget fastsættes efter bidragsbetalers økonomiske forhold....
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om forhøjelse af børnebidrag

Ansøgning om forhøjelse af børnebidrag

Statsforvaltningen kan efter ansøgning fastsætte børnebidrag, hvis en forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for sine børn. Børnebidraget fastsættes efter bidragsbetalers økonomiske forhold....
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om forældremyndighed/bopæl

Ansøgning om forældremyndighed/bopæl

Forældrene kan indgå en aftale om ændring af forældremyndigheden, hvis de er enige om, hvem der skal have forældremyndigheden. Det kan være aftale om fælles...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om nedsættelse af børnebidrag

Ansøgning om nedsættelse af børnebidrag

Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om nedsættelse af børnebidrag, hvis der søges om det, og betingelserne er opfyldt. Et forhøjet børnebidrag kan efter ansøgning blive nedsat til...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om samvær

Ansøgning om samvær

Et barn har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos. Hvis forældrene er uenige om omfanget og udøvelsen...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Fastættelse af uddannelsesbidrag til børn over 18 år

Fastættelse af uddannelsesbidrag til børn over 18 år

Blanketten bruges til ansøgning om uddannelsesbidrag. Uddannelsesbidrag er en ydelse som pålægges en forælder at betale til undervisning og uddannelse efter at barnet er fyldt...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Fødselsanmeldelse

Fødselsanmeldelse

AFLEVERES eller sendes senest to hverdage efter fødslen til sognepræsten / kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl. Har moderen ikke bopæl (folkeregisteradresse),...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Konfirmations- og beklædningsbidrag

Konfirmations- og beklædningsbidrag

Konfirmationsbidrag/beklædningsbidrag kan kun søges, hvis forælderen har haft udgifter i anledning af konfirmationen/beklædningen. Afgørelse om konfirmations-/beklædningsbidrag træffes af statsforvaltningen, hvor den, der...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Morens oplysninger til sagen om faderskab eller medmoderskab

Morens oplysninger til sagen om faderskab eller medmoderskab

Blanketten skal kun udfyldes, hvis moren og faren/medmoren ikke afgiver en omsorgs- og ansvarserklæring (BKF3030 eller BKF3035). Hvis moren får barn med en person, som hun ikke...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab (medfører fælles forældremyndighed)

Omsorgs- og ansvarserklæring om faderskab (medfører fælles forældremyndighed)

Forældre, der ikke er gift med hinanden og ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, kan erklære det via blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring". Når...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab (medfører fælles forældremyndighed)

Omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab (medfører fælles forældremyndighed)

Forældre, der ikke er gift med hinanden og ønsker sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, kan erklære det via blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring". Når...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ændring af uddannelsesbidrag

Ændring af uddannelsesbidrag

Blanketten bruges til ansøgning om ændring af uddannelsesbidrag. Uddannelsesbidrag er en ydelse som pålægges en forælder at betale til undervisning og uddannelse efter at barnet...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Antal : 21