Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Bolig

Dokumenter til køb, salg og leje af bolig samt pant i andelsbolig. Dokumenterne er i Word eller Excel.

Antal : 39

Advarsel vedrørende brud på husordensreglement for beboelse (husorden)

Advarsel vedrørende brud på husordensreglement for beboelse (husorden)

Hvis en lejer ikke overholder husordensreglement, kan udlejer ifølge lejeloven ophæve lejemålet. Dog først efter at lejeren har modtaget en advarsel og efterfølgende ikke har...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Andelsbevis

Andelsbevis

Et andelsbevis er det formelle bevis på, at man er ejer af en andelsbolig. Andelsbeviset udfærdiges af andelsboligforeningen som afslutning på overdragelse af en andelsbolig...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ansættelsesaftale for gårdfejer

Ansættelsesaftale for gårdfejer

En gårdfejer har ansvar for en ejendoms ydre rengøring og er endvidere over for myndighederne ansvarlig for at rydde sne, salte og gruse, når vejret...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Ansættelsesaftale for vicevært / varmemester

Ansættelsesaftale for vicevært / varmemester

Viceværten er ansvarlig over for ejendommens ejer / administrator og fungerer i det daglige som dennes repræsentant over for lejere, håndværkere, leverandører mv. En vicevært...
Læs mere

Pris DKK 155,00


Ansøgning om bytte af lejlighed / bytning af lejlighed

Ansøgning om bytte af lejlighed / bytning af lejlighed

Som lejer har man ret til at bytte sin lejlighed med en anden lejelejlighed, hvis man har boet i samme lejlighed i over tre år...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ansøgning om tilladelse til fremleje af lejemål

Ansøgning om tilladelse til fremleje af lejemål

Før man fremlejer sin bolig, gør man klogt i at få sin udlejers tilladelse, idet fremleje oftest skal godkendes af udlejer eller dennes administrator. Dette...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Auktionsvilkår for salg af ejendom på auktion

Auktionsvilkår for salg af ejendom på auktion

Auktionsvilkår for salg af fast ejendom på frivillig auktion så som parcelhus, ejerlejlighed mv. Auktionen kan f.eks. være foranlediget af, at ejendommen ejes af flere...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Driftsbudget for beboelseslejemål

Driftsbudget for beboelseslejemål

Ifølge lejeloven og bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (BRL § 18) skal udlejer afsætte lovpligtige beløb til vedligeholdelse af huslejen. Dokumentet fungerer...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Fejeerklæring (indberetning til politiet)

Fejeerklæring (indberetning til politiet)

Hvis der er ansat en gårdfejer eller vicevært i en ejendom, kan ejeren med en anmeldelse til politimyndigheden overføre det umiddelbare ansvar for snerydning, grusning,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Fraflytningsrapport, beboelses- og erhvervslejemål (flytterapport)

Fraflytningsrapport, beboelses- og erhvervslejemål (flytterapport)

Fraflytningsrapporten kan sikre lejer og udlejer mod uenighed efter fraflytning. Rapporten kan præcist beskrive det lejedes tilstand ved fraflytning for hhv. køkken, toilet/bad, entré og...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Fraflytningsrapport, lejemål

Fraflytningsrapport, lejemål

En fraflytningsrapport udarbejdes normalt af udlejer ved fraflytning. Medbring et print af dokumentet ved besigtigelsen for at føre noter, så noterne senere kan indføjes i...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Husordensreglement for beboelse (husorden)

Husordensreglement for beboelse (husorden)

Husordensreglementet indeholder bestemmelser både for brug af lejligheder og lokaler, fællesrum og fællesarealer. Da dokumentet er åbent , kan det redigeres og tilpasses den enkelte...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Indflytningsrapport, beboelses- og erhvervslejemål

Indflytningsrapport, beboelses- og erhvervslejemål

Indflytningsrapporten kan sikre lejer og udlejer mod eventuel senere uenighed. Rapporten giver mulighed for præcist at beskrive det lejedes tilstand for hhv. køkken, toilet/bad, entré...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Indvendig vedligeholdelse, indestående (årlig opgørelse)

Indvendig vedligeholdelse, indestående (årlig opgørelse)

Ifølge lejeloven skal udlejer inden 3 måneder efter hvert regnskabsårs afslutning give lejeren skriftlig meddelelse om, hvilket beløb der ved regnskabsårets afslutning er til rådighed...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Indvendig vedligeholdelse, meddelelse vedrørende afholdte udgifter

Indvendig vedligeholdelse, meddelelse vedrørende afholdte udgifter

Ifølge lejelovens har udlejer pligt til at give lejer en skriftlig opgørelse over afholdte udgifter til hvidtning, maling, tapetsering og anden vedligeholdelse. Udlejer skal også...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Lejekontrakt for beboelse / fremlejekontrakt

Lejekontrakt for beboelse / fremlejekontrakt

Lejekontrakt for beboelse, typeformular A (9. udgave), er autoriseret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og anvendes til boliglejeaftaler, inklusive aftaler om fremleje, blandede lejemål...
Læs mere

Pris DKK 160,00


Lejekontrakt for feriebolig (dansk, engelsk, tysk)

Lejekontrakt for feriebolig (dansk, engelsk, tysk)

Lejekontrakt autoriseret af Boligstyrelsen som typeformular D 1 1980 til anvendelse i lejemål om ferieboliger af en tidsbestemt varighed på ikke over 4 måneder. ...
Læs mere

Pris DKK 255,00


Lejekontrakt for garage / Garagelejekontrakt (1)

Lejekontrakt for garage / Garagelejekontrakt (1)

Autoriseret af Boligstyrelsen som typeformular L 1980 til brug ved indgåelse af lejeaftale om garager. Læs mere om lejeaftaler om garager her. Dokumentformat Dokumentet...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Lejekontrakt for garage / Garagelejekontrakt (2)

Lejekontrakt for garage / Garagelejekontrakt (2)

Udvidet lejekontrakt for garage, hvor det er muligt at specificere udgifter i forbindelse med forbrug (gas, vand, el), der væltes over på lejer, og hvor...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Ophævelse af beboelseslejemål pga. manglende betaling af husleje

Ophævelse af beboelseslejemål pga. manglende betaling af husleje

Ifølge lejeloven kan udlejer hæve en lejeaftale som følge af for sen betaling, forudsat lejeren ikke har betalt restancen senest 14 dage efter skriftligt påkrav....
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ophævelse af lejemål ved brud på husordensreglement for beboelse (husorden)

Ophævelse af lejemål ved brud på husordensreglement for beboelse (husorden)

Hvis en lejer har modtaget advarsel fra udlejer vedrørende overtrædelse af husordensreglementet for en ejendom og stadig ikke har ændret afdærd, har udlejer ifølge lejeloven...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Påkrav for beboelseslejemål ("huslejerykker")

Påkrav for beboelseslejemål ("huslejerykker")

Ifølge lejeloven kan udlejer hæve en lejeaftale som følge af for sen betaling af husleje mm., hvis lejeren ikke har betalt restancen senest 14 dage...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Refusionsopgørelse, handel med fast ejendom (Excel format)

Refusionsopgørelse, handel med fast ejendom (Excel format)

En refusionsopgørelse er en endelig afregning mellem køber og sælger vedrørende handel med fast ejendom. I refusionsopgørelsen specificerer man de udgifter, der måtte være påløbet...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Refusionsopgørelse, handel med fast ejendom (Word format)

Refusionsopgørelse, handel med fast ejendom (Word format)

En refusionsopgørelse er en endelig afregning mellem køber og sælger vedrørende handel med fast ejendom. I refusionsopgørelsen specificerer man de udgifter, der måtte være...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Salgsopstilling (købsnøgle) til tvangsauktion over fast ejendom

Salgsopstilling (købsnøgle) til tvangsauktion over fast ejendom

Funktionel og arbejdsbesparende digital salgsopstilling for tvangsauktion over fast ejendom. Excel-arket udregner selv totaler, efterhånden som hæftelserne udfyldes.Salgsopstillingens side 1 er beregnet til ejendomsoplysninger. De...
Læs mere

Pris DKK 410,00


Samejeoverenskomst vedrørende to-familieshus

Samejeoverenskomst vedrørende to-familieshus

Når to familier køber hver sin anpart i et tofamilieshus, er det en god idé at oprette en samejeoverenskomst, der regulerer parternes ejendomsret og dispositionsret...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Udsættelsesbegæring for beboelseslejemål pga. manglende betaling af husleje mv.

Udsættelsesbegæring for beboelseslejemål pga. manglende betaling af husleje mv.

Hvis lejeren ikke betaler husleje og andre skyldige beløb til udlejer, kan udlejer ophæve lejemålet. Hvis lejeren herefter ikke af egen drift fraflytter lejemålet, kan...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Udsættelsesbegæring for lejemål, brud på husordensreglement for beboelse (husorden)

Udsættelsesbegæring for lejemål, brud på husordensreglement for beboelse (husorden)

Hvis en lejer har modtaget brev om ophævelse af lejemålet på grund af overtrædelse af husordenen, men stadig ikke er flyttet, kan udlejer ifølge lejeloven...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Udvendig vedligeholdelse, regnskab (beboelse og erhverv)

Udvendig vedligeholdelse, regnskab (beboelse og erhverv)

Udvendig vedligeholdelse er al vedligeholdelse af en lejebolig, der ikke er ‘indvendig vedligeholdelse’ så som tapetsering, maling og hvidtning. Ifølge Lov om midlertidig regulering af...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Varsel, lejeforhøjelse for beboelseslejemål i uregulerede kommuner (pga. det lejedes værdi)

Varsel, lejeforhøjelse for beboelseslejemål i uregulerede kommuner (pga. det lejedes værdi)

Ifølge lejeloven kan der for beboelseslejemål i uregulerede kommuner kræves højere leje, hvis den aktuelle leje er væsentligt lavere end det lejedes værdi. Ved vurderingen...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Varsel, lejeforhøjelse for beboelseslejemål i uregulerede kommuner (pga. skat mv.)

Varsel, lejeforhøjelse for beboelseslejemål i uregulerede kommuner (pga. skat mv.)

Ifølge lejeloven kan der for beboelseslejemål i uregulerede kommuner kræves højere leje, hvis ejendommens skat stiger, eller hvis der pålægges ejendommen nye eller forøgede afgifter...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Varsel, lejeforhøjelse for beboelseslejemål med beboerrepræsentation (pga. forhøjede omkostninger)

Varsel, lejeforhøjelse for beboelseslejemål med beboerrepræsentation (pga. forhøjede omkostninger)

Ifølge boligreguleringslovens kan lejen for beboelseslejemål forhøjes for at dække ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkast. I ejendomme med beboerrepræsentation skal krav om lejeforhøjelse fremsættes samtidig...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Varsel, lejeforhøjelse for beboelseslejemål med omkostningsbestemt leje (pga. skat mv.)

Varsel, lejeforhøjelse for beboelseslejemål med omkostningsbestemt leje (pga. skat mv.)

Ifølge lejelovens §§50-51 kan der for beboelseslejemål under den omkostningsbestemte leje kræves højere leje ved stigning af de ejendomsskatter, der påhviler ejendommen, eller hvis der...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Varsel, lejeforhøjelse for beboelseslejemål uden beboerrepræsentation (pga. forhøjede omkostninger)

Varsel, lejeforhøjelse for beboelseslejemål uden beboerrepræsentation (pga. forhøjede omkostninger)

Ifølge boligreguleringsloven kan lejen for beboelseslejemål sættes op for at dække ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkast. Dokumentet er en varslingsskrivelse om nævnte lejeforhøjelse og indeholder...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Varsel, lejeforhøjelse for ejendomme kun med beboelse (pga. vedligeholdelse)

Varsel, lejeforhøjelse for ejendomme kun med beboelse (pga. vedligeholdelse)

Ifølge boligreguleringsloven kan der varsles lejeforhøjelse som følge af en stigning i de beløb, der afsættes til vedligeholdelse efter boligreguleringslovens §§ 18 og 18 b...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Varsel, lejeforhøjelse for ejendomme med både beboelse og erhverv (fordeling efter areal)

Varsel, lejeforhøjelse for ejendomme med både beboelse og erhverv (fordeling efter areal)

Ifølge boligreguleringsloven kan der varsles lejeforhøjelse som følge af stigning i de beløb, der afsættes til vedligeholdelse efter boligreguleringslovens §§ 18 og 18 b samt...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Varsel, lejeforhøjelse for ejendomme med både beboelse og erhverv (fordeling efter vurderingsleje)

Varsel, lejeforhøjelse for ejendomme med både beboelse og erhverv (fordeling efter vurderingsleje)

Ifølge boligreguleringsloven kan der varsles lejeforhøjelse som følge af stigning i de beløb, der afsættes til vedligeholdelse efter boligreguleringslovens §§ 18 og 18 b samt...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Varsel, lejeforhøjelse for småejendomme i regulerede kommuner (pga. det lejedes værdi)

Varsel, lejeforhøjelse for småejendomme i regulerede kommuner (pga. det lejedes værdi)

Ifølge lejelovens §47 og Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (ML §29c) kan der i småejendomme, dvs. ejendomme med 6 eller færre beboelseslejligheder,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Varsel, lejenedsættelse for beboelseslejemål med omkostningsbestemt leje (pga. skat mv.)

Varsel, lejenedsættelse for beboelseslejemål med omkostningsbestemt leje (pga. skat mv.)

Ifølge lejeloven skal der i beboelseslejemål med omkostningsbestemt leje opkræves mindre, hvis ejendommens skatter eller afgifter til vand, el, renovation, wc, skorstensfejning eller lignende bliver...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Antal : 39