Blanketkiosken - køb og download digitale formularer og blanketter
 
Lige nu kampagne på de mest solgte blanketter

Alle produkter

Alle blanketter og formularer

1 2 3 Næste »Antal : 267

Åbningsstatus, aktiver og passiver på dødsdagen (SK14)

Åbningsstatus, aktiver og passiver på dødsdagen (SK14)

Opstilling af et dødsbos aktiver og passiver på dødsdagen, se dødsboskiftelovens § 25, stk. 5, § 33, stk. 3, og § 52. Åbningsstatus skal ved...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Åbningsstatus, aktiver og passiver på dødsdagen (SK14) integreret med samtlige bilag (A-H)

Åbningsstatus, aktiver og passiver på dødsdagen (SK14) integreret med samtlige bilag (A-H)

Opstilling af et dødsbos aktiver og passiver på dødsdagen, se dødsboskiftelovens § 25, stk. 5, § 33, stk. 3, og § 52. Åbningsstatus skal ved...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Advarsel vedrørende brud på husordensreglement for beboelse (husorden)

Advarsel vedrørende brud på husordensreglement for beboelse (husorden)

Hvis en lejer ikke overholder husordensreglement, kan udlejer ifølge lejeloven ophæve lejemålet. Dog først efter at lejeren har modtaget en advarsel og efterfølgende ikke har...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Aftale om fælles forældremyndighed og samvær

Aftale om fælles forældremyndighed og samvær

Aftalen anvendes vedrørende børn, når forældre går fra hinanden, når man er enige om at fortsætte med fælles forældremyndighed, og hvordan samværet skal fastsættes. Aftalen...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Aftale om kontorfællesskab

Aftale om kontorfællesskab

Skabelon til aftale vedrørende kontorfællesskab. Aftalen omhandler  udlejer og lejer, det lejede, månedlig leje med specifikation, betaling,...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Aftaleseddel / tilbudsseddel

Aftaleseddel / tilbudsseddel

Aftaleseddel / tilbudsseddel i forbindelse med udførelse af håndværksarbejder mv.  Hvis der er tale om et fast tilbud, indtaster man tilbuddets elementer, der så automatisk...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Aktiebrev - A3 format

Aktiebrev - A3 format

Ejerskab af en aktie kan dokumenteres ved udstedelse af et aktiebrev, som ejer opbevarer. Dette aktiebrev er med blå skrift og kan med fordel udskrives...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Aktiebrev - A4 format

Aktiebrev - A4 format

Ejerskab af en aktie kan dokumenteres ved udstedelse af et aktiebrev, som ejer opbevarer. Dette aktiebrev er med blå skrift og kan med fordel udskrives...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Andelsbevis

Andelsbevis

Et andelsbevis er det formelle bevis på, at man er ejer af en andelsbolig. Andelsbeviset udfærdiges af andelsboligforeningen som afslutning på overdragelse af en andelsbolig...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anerkendelse af faderskab

Anerkendelse af faderskab

Hvis en mand får barn med en kvinde, han ikke er gift med, kan han anerkende faderskabet til barnet via blanketten "Anerkendelse af faderskab". Anerkendelsen af faderskabet...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anerkendelse af medmoderskab

Anerkendelse af medmoderskab

Hvis en kvinde får barn med en kvinde, hun ikke er gift med, kan hun anerkende medmoderskabet til barnet via blanketten "Anerkendelse af medmoderskab". Anerkendelsen af medmoderskabet medfører...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anfordringsgældsbrev - rentefrit familielån

Anfordringsgældsbrev - rentefrit familielån

Med et anfordringsgældsbrev kan det lånte beløb på et hvilket som helst tidspunkt kræves tilbagebetalt af långiver. Gældsbrevet beskriver låntager og långiver, specificerer det lånte...
Læs mere

Pris DKK 120,00


Anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed

Anmeldelse af aftale om fælles forældremyndighed

Forældre, der ikke er gift med hinanden, kan aftale, at de skal have fælles forældremyndighed. Aftalen er kun gyldig, hvis den...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anmeldelse af aftale om ophør af fælles forældremyndighed

Anmeldelse af aftale om ophør af fælles forældremyndighed

Hvis forældre med fælles forældremyndighed flytter fra hinanden, medfører det ikke i sig selv, at den fælles forældremyndighed ophører. Den fortsætter også efter forældrenes separation...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anmeldelse af aftale om overførsel af forældremyndighed

Anmeldelse af aftale om overførsel af forældremyndighed

Hvis en af forældrene har forældremyndigheden over det fælles barn alene, kan forældremyndigheden ved aftale mellem forældrene overføres fra denne forælder til den anden forælder....
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anmeldelse om udtræden af folkekirken

Anmeldelse om udtræden af folkekirken

Ved udtræden af folkekirken ophører pligten til at betale kirkeskat, og samtidigt fraskrives retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster. Vedlæg dåbsattest....
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmeldelse til statsforvaltningen af bodelingsoverenskomst

Anmeldelse til statsforvaltningen af bodelingsoverenskomst

Dokumentet benyttes til anmeldelse af ægtefællernes aftale om deling af boet i forbindelse med opløsning af ægteskabet ved separation eller skilsmisse. NB: Anmeldelsen forudsætter selve...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om afholdelse af hegnsyn

Anmodning om afholdelse af hegnsyn

Dokument, der indleveres til kommunens Hegnsyn med henblik på at afgøre boligejeres og andre ejendomsbesidderes uenighed vedrørende skel og hegn mv. Hegnstvister mellem to ejendomme...
Læs mere

Pris DKK 21,00


Anmodning om boudlæg

Anmodning om boudlæg

Et dødsbo afsluttes uden skiftebehandling, når boet ikke overstiger 25.000 kr. efter betaling af rimelige udgifter ved begravelsen, boets behandling og gæld, jf. dødsboskifteloven kap....
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling

Anmodning om børnesagkyndig rådgivning eller konfliktmægling

Statsforvaltningen tilbyder forældre, der er uenige om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær, børnesagkyndig rådgivning. Rådgivningen er også åben for børn og tilbydes børn, når det...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Anmodning om forenklet privat skifte

Anmodning om forenklet privat skifte

Hvis man på forhånd kan se, at der ikke skal betales boafgift af arven, bliver boet ofte behandlet som forenklet privat skifte (jf. dødsboskiftelovens §...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om forenklet privat skifte med ægtefælle som eneste arving

Anmodning om forenklet privat skifte med ægtefælle som eneste arving

Hvis en gift person dør uden at efterlade sig børn og uden at have oprettet testamente, er ægtefællen eneste arving i boet. Boet bliver da...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om privat skifte

Anmodning om privat skifte

Blanket til anmodning om at gennemføre privat skifte jf. dødsboskiftelovens § 25 (i modsætning til bobestyrerbo). Privat skifte kræver, at arvingerne er enige om det....
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om privat skifte med udenlandske arvinger

Anmodning om privat skifte med udenlandske arvinger

Hvis arvingerne er enige om det, kan boet skiftes privat (jf. dødsboskiftelovens § 25). Blanketten indsendes til skifteretten, hvis der er undenlandske arvinger. Ved privat...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om separation

Anmodning om separation

Statsforvaltningen kan separere eller skille et ægtepar, hvis begge er enige om vilkårene for separationen eller skilsmissen: - Skal der være en pligt...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om skilsmisse efter separation

Anmodning om skilsmisse efter separation

Som ægtefælle har man ret til skilsmisse efter 1 års separation. Ægtefæller har ret til skilsmisse efter 6 måneders separation, hvis de er enige om...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om skilsmisse uden forudgående separation

Anmodning om skilsmisse uden forudgående separation

I nogle situationer kan man blive skilt uden først at have været separeret. Det gælder, hvis   • Den anden har været utro....
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om udlæg af boet til ægtefælle

Anmodning om udlæg af boet til ægtefælle

Hvis afdødes og ægtefællens samlede formue ikke overstiger 210.000 kr., bliver hele boet udlagt til ægtefællen, jf. dødsboskiftelovens § 22. Er afdødes og ægtefællens samlede...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anmodning om uskiftet bo

Anmodning om uskiftet bo

Har afdøde efterladt sig børn, kan ægtefællen sidde i uskiftet bo efter anmodning jf. dødsboskiftelovens § 24. En ægtefælle har ret til...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Anpartsbevis

Anpartsbevis

Anpartsbevis for et anpartsselskab, hvor selskabet anerkender anpartshavers ejendomsret med et specificeret anpartsbeløb. Dokumentformat Dokumentet er på 1 A4-side i Word 2000/2003-format og fungerer som...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ansættelsesaftale for gårdfejer

Ansættelsesaftale for gårdfejer

En gårdfejer har ansvar for en ejendoms ydre rengøring og er endvidere over for myndighederne ansvarlig for at rydde sne, salte og gruse, når vejret...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Ansættelsesaftale for vicevært / varmemester

Ansættelsesaftale for vicevært / varmemester

Viceværten er ansvarlig over for ejendommens ejer / administrator og fungerer i det daglige som dennes repræsentant over for lejere, håndværkere, leverandører mv. En vicevært...
Læs mere

Pris DKK 155,00


Ansættelsesbevis for ansat i restaurationsbranchen

Ansættelsesbevis for ansat i restaurationsbranchen

Beviset er udformet i overensstemmelse med hovedoverenskomsten mellem HORESTA-A og 3F Den Private Servicegruppe. Dokumentformat Dokumentet er på 2 A4-sider i Word 2000/2003-format og...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Ansættelseskontrakt for en betroet funktionær

Ansættelseskontrakt for en betroet funktionær

Sædvanlig ansættelselseskontrakt for funktionær, integreret med såvel konkurrenceklausul, kundeklausul og medarbejderklausul. Dokumentet omfatter følgende afsnit: Stillingsbetegnelse og tiltrædelsestidspunkt, arbejds- og ansvarsområde, løn,Læs mere

Pris DKK 305,00


Ansættelseskontrakt for funktionær eller medarbejder ansat på funktionærvilkår

Ansættelseskontrakt for funktionær eller medarbejder ansat på funktionærvilkår

Formular til standard ansættelseskontrakt for funktionær. Formularen omfatter følgende emner: Stillingsbetegnelse og tiltrædelsestidspunkt, arbejds- og ansvarsområde, arbejdstid, løn og andre udgifter,Læs mere

Pris DKK 255,00


Ansættelseskontrakt for ikke-funktionær (arbejder)

Ansættelseskontrakt for ikke-funktionær (arbejder)

Formular vedrørende ansættelseskontrakt med arbejder uden funktionærvilkår er en basal ansættelseskontrakt, der henviser til eksisterende overenskomst, subsidiært specificerer forhold omkring ferie, løn, opsigelsesvarsel, arbejdstid mv....
Læs mere

Pris DKK 150,00


Ansøgning om bortfald af børnebidrag

Ansøgning om bortfald af børnebidrag

Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om bortfald af børnebidrag, hvis der søges om det, og betingelserne er opfyldt. Bidraget ophører, hvis/når: - forældrene flytter sammen. -...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om bytte af lejlighed / bytning af lejlighed

Ansøgning om bytte af lejlighed / bytning af lejlighed

Som lejer har man ret til at bytte sin lejlighed med en anden lejelejlighed, hvis man har boet i samme lejlighed i over tre år...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ansøgning om børnebidrag og bidrag til udgifterne ved fødslen m.v.

Ansøgning om børnebidrag og bidrag til udgifterne ved fødslen m.v.

Børnebidrag er den pengeydelse, som betales til forsørgelse af børn, hvis børn og forældre ikke bor sammen. Forældre er hver for sig forpligtet...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om fastsættelse af børnebidrag

Ansøgning om fastsættelse af børnebidrag

Statsforvaltningen kan efter ansøgning fastsætte børnebidrag, hvis en forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for sine børn. Børnebidraget fastsættes efter bidragsbetalers økonomiske forhold....
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om forhøjelse af børnebidrag

Ansøgning om forhøjelse af børnebidrag

Statsforvaltningen kan efter ansøgning fastsætte børnebidrag, hvis en forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt over for sine børn. Børnebidraget fastsættes efter bidragsbetalers økonomiske forhold....
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om forældremyndighed/bopæl

Ansøgning om forældremyndighed/bopæl

Forældrene kan indgå en aftale om ændring af forældremyndigheden, hvis de er enige om, hvem der skal have forældremyndigheden. Det kan være aftale om fælles...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering

Hvem kan søge? Personer kan søge gældssanering. Selskaber, foreninger og lignende kan ikke. Hvad er betingelserne for gældssanering?For det første, at du ikke...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ansøgning om nedsættelse af børnebidrag

Ansøgning om nedsættelse af børnebidrag

Statsforvaltningen kan træffe afgørelse om nedsættelse af børnebidrag, hvis der søges om det, og betingelserne er opfyldt. Et forhøjet børnebidrag kan efter ansøgning blive nedsat til...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om samvær

Ansøgning om samvær

Et barn har ret til samvær med den forælder, som barnet ikke bor hos. Hvis forældrene er uenige om omfanget og udøvelsen...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Ansøgning om tilladelse til fremleje af lejemål

Ansøgning om tilladelse til fremleje af lejemål

Før man fremlejer sin bolig, gør man klogt i at få sin udlejers tilladelse, idet fremleje oftest skal godkendes af udlejer eller dennes administrator. Dette...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ansøgning om ægtefællebidrag (hustrubidrag)

Ansøgning om ægtefællebidrag (hustrubidrag)

Når et ægtepar bliver separeret eller skilt, har det ikke længere pligt til at forsørge hinanden.  Parterne kan dog aftale, at den ene...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Arbejdsfordeling for bestyrelsen i forening

Arbejdsfordeling for bestyrelsen i forening

Arbejdsfordelingen i en foreningsbestyrelse fastlægges normalt på det første bestyrelsesmøde. Blanketten dokumenterer den vedtagne fordeling af poster og arbejdsopgaver og kan anvendes internt samt til...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Årsbudget - indtægter, udgifter og balance for hele året

Årsbudget - indtægter, udgifter og balance for hele året

Årsbudgettet giver økonomisk overblik over året som helhed og kan bruges til at styre husstandens indtægter og udgifter gennem et år. Formålet er først og...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Arveafkald til fordel for ens børn

Arveafkald til fordel for ens børn

Ifølge arveloven kan en arving give afkald på sin arveret, hvis arveladeren endnu ikke er død. Arven tilfalder da i stedet eventuelle andre arvinger. Dokumentet...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Arveafkald, generelt

Arveafkald, generelt

Ifølge arveloven kan en arving give afkald på sin arveret, hvis arveladeren endnu ikke er død. Arven tilfalder da i stedet eventuelle andre arvinger. Et...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Arveforskud

Arveforskud

Dokument om arveforskud (i modsætning til “gave”). Kan især anvendes af familiemedlemmer i lige linje. Vær opmærksom på bundfradragets størrelse. Det reguleres hvert år, mere...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Auktionsvilkår for salg af ejendom på auktion

Auktionsvilkår for salg af ejendom på auktion

Auktionsvilkår for salg af fast ejendom på frivillig auktion så som parcelhus, ejerlejlighed mv. Auktionen kan f.eks. være foranlediget af, at ejendommen ejes af flere...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Bankafstemning / afstemning af bankkonto

Bankafstemning / afstemning af bankkonto

Regneark til afstemning af bankkonto / bankafstemning (bogholderi vs. kontoudtog fra bank). Regnearket håndterer registrerede hævninger og indsætninger såvel som ikke-fremkomne hævninger og indsætninger. De...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Bestyrelsens beretning i forening

Bestyrelsens beretning i forening

Bestyrelsens beretning i en forening fremlægges normalt til debat og efterfølgende godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling. Dokumentet er udformet som en formular, der frit kan...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Betalingspåkrav, forenklet inkasso

Betalingspåkrav, forenklet inkasso

Reglerne for forenklet inkasso omfatter tilgodehavender under 100.000 kr. (“småsagsbehandling”).  Kreditor kan ifølge reglerne sende sit krav direkte til fogedretten i form af et særligt...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Betalingspåmindelse / rykker

Betalingspåmindelse / rykker

Betalingspåmindelse / rykker ved manglende betaling af faktura(er). Excel udregner totalen af samtlige indtastede fakturaer, og der er mulighed for at individualisere teksten til at...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Bodelingsoverenskomst

Bodelingsoverenskomst

Formular til indgåelse af aftale om deling af boet mellem ægtefæller ved separation/ skilsmisse. Dokumentet bruger et ægteskab uden særeje som eksempel, hvor et tidligere...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Boopgørelse

Boopgørelse

Endelig opgørelse af boet efter afvikling af boets aktiver og passiver. Ved privat skifte skal endelig boopgørelse indleveres til skifteretten inden 15 måneder efter dødsdagen....
Læs mere

Pris DKK 305,00


Boopgørelse - bilag til bodelingsoverenskomst

Boopgørelse - bilag til bodelingsoverenskomst

Formular til opgørelse af fællesboet ved skilsmisse eller separation. Boopgørelsen specificerer ægtefællernes respektive bodele på henholdsvis aktiver og passiver og vedlægges som bilag til bodelingsoverenskomst...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Brændstofregnskab / benzinregnskab for transportmiddel

Brændstofregnskab / benzinregnskab for transportmiddel

Få overblik over udgifterne til drivmiddel (benzin, diesel mv.) til dit køretøj (bil, motorcykel mv.) med dette enkle Excel-regneark. På arket er der plads til...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Budget for event (konference, prisoverrækkelse mv.)

Budget for event (konference, prisoverrækkelse mv.)

Excel regneark, der fungerer som budget for en afgrænset begivenhed, eksempelvis en konference, en prisoverrækkelse, en koncert, teaterforestilling eller lignende. Budgettet er delt op i...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Børnetestamente - én har forældremyndigheden

Børnetestamente - én har forældremyndigheden

Nærværende børnetestamente kan anvendes, når kun én forælder har forældremyndigheden. Et børnetestamente sikrer dit barns vilkår, hvis du skulle dø, inden barnet fylder 18...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Børnetestamente - to har forældremyndigheden

Børnetestamente - to har forældremyndigheden

Børnetestamentet kan anvendes af par, der ønsker at have indflydelse på, hvem myndighederne i tilfælde af den enes eller begges død tillægger forældremyndigheden over de...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Drifts- og likviditetsbudget

Drifts- og likviditetsbudget

Blankettens 3 sider fungerer som hhv. driftsbudget, likviditetsbudget og privatbudget. Dokumentet er derfor velegnet til at give overblik over den lille virksomheds budget og virksomhedsejerens...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Driftsbudget for beboelseslejemål

Driftsbudget for beboelseslejemål

Ifølge lejeloven og bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene (ML §18) skal udlejer afsætte lovpligtige beløb til vedligeholdelse af huslejen. Dokumentet fungerer som...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Ejerforhold vedrørende aktiverne i fællesbo (SK14B). Bilag til åbningsstatus SK14.

Ejerforhold vedrørende aktiverne i fællesbo (SK14B). Bilag til åbningsstatus SK14.

Udfyldes som bilag til åbningsstatus i dødsboer (SK14), hvor der er en efterlevende ægtefælle. Aktiver opgives ved navn og ejerandel i procent (hhv. ejes af...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Erhvervslejekontrakt  - kontor, lager og produktion (Ikke-erhvervsbeskyttet).

Erhvervslejekontrakt - kontor, lager og produktion (Ikke-erhvervsbeskyttet).

Lejekontrakten omfatter følgende emner: Parterne Det lejede Anvendelse Ikrafttræden/overtagelse Opsigelse/ophør Fremleje, afståelse og fortsættelse Årlig ydelse og depositum Forbrugsregnskabet (varme og vand) Øvrige udgifter...
Læs mere

Pris DKK 255,00


Erhvervslejekontrakt - almen (blanket)

Erhvervslejekontrakt - almen (blanket)

Generel lejekontrakt for erhvervslejemål udarbejdet med henblik på regulering af aftaler om leje af erhvervslokaler efter erhvervslejeloven (lovbekendtgørelse 1714 af 16. december 2010). Kontrakten omfatter...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Erhvervslejekontrakt - checkliste

Erhvervslejekontrakt - checkliste

Checkliste – Erhvervslejeloven (udarbejdet af By- og Boligministeriet i december 1999) Checklisten er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Erklæring om solvens eller solvenserklæring

Erklæring om solvens eller solvenserklæring

I boer, der skiftes privat, skal mindst én arving være myndig og solvent, ifølge dødsboskiftelovens § 25, stk. 1, nr. 3. Betingelsen opfyldes normalt ved,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Erklæring om tjenestebil eller arbejdsbil

Erklæring om tjenestebil eller arbejdsbil

Tro og love-erklæring fra medarbejder, at pågældende tjenestebil kun anvendes til erhvervsmæssig transport - og ikke til privat kørsel. Erklæringen skal ligge både i tjenestebilen...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Evighedskalender

Evighedskalender

Enkel og overskuelig evighedskalender, hvor man indtaster det pågældende årstal for at danne en årskalender for det pågældende år. Side 2 danner en planlægningskalender, hvor...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Faktura, version 1 (Arial)

Faktura, version 1 (Arial)

Standardfaktura, der løser den lille virksomheds faktureringsproblem. De relevante stamoplysninger (virksomhed, adresse,mv.) indlægges i blanketten, der herefter fungerer som skabelon. Excel udregner den samlede faktura,...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Faktura, version 2 (Times)

Faktura, version 2 (Times)

Standardfaktura, der løser den lille virksomheds faktureringsproblem.De relevante stamoplysninger (virksomhed, adresse, mv.) indlægges i blanketten, der herefter fungerer som skabelon. Excel udregner den samlede faktura, efter...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Fastættelse af uddannelsesbidrag til børn over 18 år

Fastættelse af uddannelsesbidrag til børn over 18 år

Blanketten bruges til ansøgning om uddannelsesbidrag. Uddannelsesbidrag er en ydelse som pålægges en forælder at betale til undervisning og uddannelse efter at barnet er fyldt...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Fejeerklæring (indberetning til politiet)

Fejeerklæring (indberetning til politiet)

Hvis der er ansat en gårdfejer eller vicevært i en ejendom, kan ejeren med en anmeldelse til politimyndigheden overføre det umiddelbare ansvar for snerydning, grusning,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Feriekalender 2015 - 2016 efter ferieåret (Excel)

Feriekalender 2015 - 2016 efter ferieåret (Excel)

Enkel og overskuelig feriekalender i Excel-format for ferieåret 2015/2016. Kalenderen er forsynet med helligdage og de mest almindelige mærkedage. For hver medarbejder er det muligt...
Læs mere

Pris DKK 60,00


Feriekalender 2015 - 2016, månedsbaseret (Excel)

Feriekalender 2015 - 2016, månedsbaseret (Excel)

Feriekalender for ferieåret 2015/2016 med plads til op til 100 medarbejdere. Kalenderen er delt op på 13 faneblade (1 for hver måned), fra maj til...
Læs mere

Pris DKK 60,00


Feriekalender 2016 - 2017 efter ferieåret (Excel)

Feriekalender 2016 - 2017 efter ferieåret (Excel)

Enkel og overskuelig feriekalender i Excel-format for ferieåret 2016/2017. Kalenderen er forsynet med helligdage og de mest almindelige mærkedage. For hver medarbejder er det muligt...
Læs mere

Pris DKK 125,00


Feriekalender 2016 - 2017, månedsbaseret (Excel)

Feriekalender 2016 - 2017, månedsbaseret (Excel)

Feriekalender for ferieåret 2016/2017 med plads til op til 100 medarbejdere. Kalenderen er delt op på 13 faneblade (1 for hver måned), fra maj til...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Feriekalender 2017 - 2018 efter ferieåret (Excel)

Feriekalender 2017 - 2018 efter ferieåret (Excel)

Enkel og overskuelig feriekalender i Excel-format for ferieåret 2017/2018. Kalenderen er forsynet med helligdage og de mest almindelige mærkedage. For hver medarbejder er det muligt...
Læs mere

Pris DKK 125,00


Feriekalender 2017 - 2018, månedsbaseret (Excel)

Feriekalender 2017 - 2018, månedsbaseret (Excel)

Feriekalender for ferieåret 2017/2018 med plads til op til 100 medarbejdere. Kalenderen er delt op på 13 faneblade (1 for hver måned), fra maj til...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Ferieplan 2016, kalenderåret (Excel)

Ferieplan 2016, kalenderåret (Excel)

Ferieplan for kalenderåret 2016 håndterer ferie, kursusdage og sygdom for op til 50 medarbejdere og giver maksimalt overblik ved udfyldning og udprint, idet medarbejdernes navne...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Ferieplan 2017, kalenderåret (Excel)

Ferieplan 2017, kalenderåret (Excel)

Ferieplan for kalenderåret 2017 håndterer ferie, kursusdage og sygdom for op til 50 medarbejdere og giver maksimalt overblik ved udfyldning og print, idet medarbejdernes navne...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Ferieplan 2018, kalenderåret (Excel)

Ferieplan 2018, kalenderåret (Excel)

Ferieplan for kalenderåret 2018 håndterer ferie, kursusdage og sygdom for op til 50 medarbejdere og giver maksimalt overblik ved udfyldning og print, idet medarbejdernes navne...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Forbrugeraftale

Forbrugeraftale

En klar aftale vedrørende udførelse af mindre håndværksarbejder er en fordel både for håndværkeren og kunden, idet begge parter herved er klar over, hvad der...
Læs mere

Pris DKK 255,00


Formueoversigt i skiftet bo

Formueoversigt i skiftet bo

Formueoversigten indsendes af bobestyrer til skifteretten og viser, hvilke fællesejemidler og fuldstændige særejemidler (fast ejendom, løsøre, penge, indestående i bank m.v.) afdøde og den efterlevende...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Forslag til generalforsamlingen (eksempel)

Forslag til generalforsamlingen (eksempel)

Bestyrelsen stiller i eksemplet forslag om, at generalforsamlingen giver prokura til bestyrelsen om salg af hanebåndsloft ifølge specificerede betingelser (flertal, pris, relation til andelskrone, indtægter...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Fortrolighedsaftale / hemmeligholdelsesaftale (køb og salg af virksomhed eller aktiviteter)

Fortrolighedsaftale / hemmeligholdelsesaftale (køb og salg af virksomhed eller aktiviteter)

Hemmeligholdelsesaftale til brug ved forhandlinger vedrørende køb og salg af virksomhed, eller køb og salg af aktiviteter i virksomhed. Formularen omfatter emnerne Aftalens baggrund, Definitioner,...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Fortrolighedsaftale / hemmeligholdelsesaftale (samarbejde mellem virksomheder)

Fortrolighedsaftale / hemmeligholdelsesaftale (samarbejde mellem virksomheder)

Ved samarbejde mellem virksomheder er det ofte rettidig omhu at kræve, at den anden part undertegner en fortroligheds- eller hemmeligholdelsesaftale. Aftaleformularen er en sådan gensidig...
Læs mere

Pris DKK 305,00


Forventede indtægter og udgifter (SK14A). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Forventede indtægter og udgifter (SK14A). Bilag til åbningsstatus (SK14)

Blanketten udfyldes ved forventede indtægter og udgifter vedrørende de af dødsboets aktiver, der fremgår af post 14-23 på Åbningsstatus (SK14), dvs. bankkonti, aktier, andelsbeviser, obligationer,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Fraflytningsrapport, beboelses- og erhvervslejemål (flytterapport)

Fraflytningsrapport, beboelses- og erhvervslejemål (flytterapport)

Fraflytningsrapporten kan sikre lejer og udlejer mod uenighed efter fraflytning. Rapporten kan præcist beskrive det lejedes tilstand ved fraflytning for hhv. køkken, toilet/bad, entré og...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Fraflytningsrapport, lejemål

Fraflytningsrapport, lejemål

En fraflytningsrapport udarbejdes normalt af udlejer ved fraflytning. Medbring et print af dokumentet ved besigtigelsen for at føre noter, så noterne senere kan indføjes i...
Læs mere

Pris DKK 150,00


Frivilligt forlig / betalingsaftale

Frivilligt forlig / betalingsaftale

Et frivilligt forlig – dvs. en aftale om tilbagebetaling af gæld – indgås mellem kreditor og debitor og omfatter bl.a. specifikation af hovedstol, påløbne renter,...
Læs mere

Pris DKK 205,00


Fuldmagt med specifikation

Fuldmagt med specifikation

En fuldmagt giver en navngiven persons ret til at handle på fuldmagtsgiverens vegne under nærmere specificerede omstændigheder. Formularen indeholder hhv. bemyndigelse til afhentning af post,...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Fuldmagt til generalforsamling i forening

Fuldmagt til generalforsamling i forening

Det afhænger af de konkrete foreningsvedtægter, hvorvidt det er muligt at stemme via fuldmagt til generalforsamlinger. Det er også forskelligt, om medlemmerne helt overdrager retten...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Fuldmagt vedrørende partsrepræsentation/bisidder - alle rettigheder (over for myndighederne)

Fuldmagt vedrørende partsrepræsentation/bisidder - alle rettigheder (over for myndighederne)

Fuldmagten bemyndiger en partsrepræsentant/bisidder til ifølge forvaltningslovens § 8 at føre sagen for sin klient over for myndighederne. Fuldmagten giver således ikke kun partsrepræsentanten/bisidderen ret...
Læs mere

Pris DKK 100,00


Fuldmagt vedrørende partsrepræsentation/bisidder - begrænsede rettigheder (over for myndighederne)

Fuldmagt vedrørende partsrepræsentation/bisidder - begrænsede rettigheder (over for myndighederne)

Fuldmagten bemyndiger en bisidder/partsrepræsentant til ifølge forvaltningslovens § 8 at modtage specificerede oplysninger fra myndighederne vedrørende sin klients sag. Fuldmagten giver altså ikke bisidderen/partsrepræsentanten ret...
Læs mere

Pris DKK 50,00


Fuldstændigt særeje for arvingerne (klausul til indsættelse i testamente)

Fuldstændigt særeje for arvingerne (klausul til indsættelse i testamente)

Klausul beregnet til indsættelse i testamente mhp. fuldstændigt særeje for arvingerne. Ved et fuldstændigt særeje for arvingerne tilhører arven arvingerne som fuldstændigt særeje og skal...
Læs mere

Pris DKK 100,00


1 2 3 Næste »Antal : 267